Z tych środków, kwotą 186 mln zł, zostaną dofinansowane 54 projekty drogowe. 14 projektów dotyczy dróg wojewódzkich i powiatowych. Na nie zostanie przekazane około 90 mln zł. Pozostałe 40 zadań związanych jest z infrastrukturą lokalną i te zostaną wsparte kwotą 96 mln zł.

Według rozdziału 40 mln zł przypisano Ostrowcowi Świętokrzyskiemu i tu zostanie przebudowany iejski układ komunikacyjny, który ma odseparować ciężki transport z huty.

Do 2015 r. woj. świętokrzyskie może wykorzystać blisko 726 mln EUR z kasy unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.