Węzeł „Marsa” przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DK2 z Trasą Siekierkowską, które to miejsce jest jednym z najbardziej kolizyjnych punktów komunikacyjnych w Warszawie.

Wydanie decyzji lokalizacyjnej, wycena, wykup i przejmowanie gruntów oraz wydane pozwolenie na budowę zajęło wojewodzie niecały rok. Jeśli pojawią się spory dotyczące wyceny przejmowanych gruntów, to znajdą one swój finał w sądach, jednak nie będą blokować budowy.
Budowa finansowana będzie z funduszy strukturalnych UE. Znajduje się też na liście kluczowych inwestycji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i na tzw. liście Euro 2012.