W ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie w sprawie oceny zaawansowania prac projektowych obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, która ma mieć długość 7 km.

Służby geodezyjne przygotowują aktualnie informacje potrzebne rzeczoznawcom do wyceny gruntów pod budowę obwodnicy. Prowadzone jest też postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W końcowej fazie tworzenia jest też projekt budowlany. Przygotowany zostanie także wniosek do Funduszu Spójności o dotację unijną na inwestycję. Stan zaawansowania prac wskazuje na to, że pozwolenie na budowę może zostać wydane dopiero pod koniec czerwca 2009 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, która jest inwestorem, planuje budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w latach 2010 – 2011.