Obwodnica będzie miała długość 15 km i przebiegać będzie przez teren gmin Wiskitki i Radziejowice w powiecie żyrardowskim.

W zakresie inwestycji zbudowane zostaną m.in.: węzeł Żyrardów; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3834W; dwa ronda na przecięciu ze starym śladem DK50; drogi lokalne i dojazdowe; chodniki; zatoki autobusowe; tunel w ciągu drogi lokalnej; siedem wiaduktów; przejścia dla zwierząt; most przez rzekę Okrzeszę; przepusty i odwodnienia.

Nowa obwodnica ograniczy ruch tranzytowy relacji Sochaczew - Grójec, który zostanie wyprowadzony z Żyrardowa i Wiskitek. Sprzyjać będzie również większemu bezpieczeństwu ruchu.

Źródło zdjęcia: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie