Głównym wydarzeniem ostatniego spotkania radnych województwa opolskiego było przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia kontraktu wojewódzkiego na lata 2007-2008. Dzięki temu z rezerwy celowej budżetu państwa do województwa opolskiego trafi dodatkowe 40 mln zł.

Te pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie zadań samorządu województwa oraz inwestycji jednostek samorządowych. Warunkiem ich pozyskania jest zakończenie tych przedsięwzięć do końca roku.

Najwięcej, bo aż 16 mln zł samorząd województwa przeznaczył na modernizacje i remonty dróg wojewódzkich.
Zaplanowano m.in. budowę chodnika, kanalizacji deszczowej i nawierzchni w Steblowie (DW 409) i Kościerzycach (DW 457).
Na realizacje tych przedsięwzięć zostanie wydane 7,1 mln zł.
8,9 mln zł zostanie przeznaczone na odnowienie nawierzchni dróg wojewódzkich nr 423 Krępna - Obrowiec, nr 426 Zawadzkie - Wierchlesie, nr 409 Ligota Dolna - Dąbrówka oraz nr 494 Świercze - Borki Małe.