W 2004 r. zakończono pierwszy etap budowy obwodnicy Małogoszcza. Fragment zbudowanej w tym etapie drogi ma długość 2 km, jednak nie wyprowadził on skutecznie ruchu samochodów ciężarowych z miasta. Będzie to możliwe po zakończeniu drugiego etapu, tj. odcinka o długości 3,5 km łączącego DW762 z Dw728 w Mieronicach.

W ramach rozbudowy obwodnicy wykonywane są również m.in. prace odwodnieniowe, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa linii telekomunikacyjnych.

Obwodnica będzie drogą jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową z pięcioma drogami serwisowymi i czterema skrzyżowaniami jednopoziomowymi.

Całkowity koszt budowy to około 14 mln zł, w tym 8,3 mln zł pochodzi z Ministerstwo Infrastruktury a 5,7 mln zł z Zarządu Województwa.