Rozprawa ta była ostatnim etapem poprzedzającym wydanie decyzji środowiskowej. Zaraz po tym powstanie projekt budowlany oraz odbędzie się następna rozprawa tuż przed wydaniem pozwolenia na budowę. Dzięki temu powstanie obwodnica Mławy.

Dwujezdniowa droga o długości 73 km ułatwi ruch z południa na północ Polski przez województwo mazowieckie. Równocześnie zwiększy się bezpieczeństwo na drodze oraz skróci czas podróży. Nowa droga będzie przebiegać przez powiaty: mławski, ciechanowski i płoński.

Budowę przewidziano na lata 2010-2012. Koszt inwestycji wyniesie 2175 mln zł.

Żródło zdjęcia: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie