• W Nowej Rudzie smog utrzymuje się przez 95 dni w roku
  • Stężenie rakotwórczego benzo[a]pirenu osiągało 15 ng/m3 przy normie WHO 0,12 ng/m3
  • Poziom pyłu zawieszonego PM10 wynosił średniorocznie 41 ug/m3 (norma WHO to 15 ug/m3)

W największych miastach jest najmniej problemów ze smogiem

W zestawieniu najwięcej jest małych i średnich miejscowości. Uzupełnienie to kilka wsi. Brakuje dużych miast. Kilka lat temu w rankingach znajdował się Kraków, ale dzięki zakazowi spalania węgla i drewna oraz eliminacji pieców i kotłów jakość powietrza w stolicy Małopolski znacząco wzrosła. Stężenia pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu spadły aż o 45%.

Smog króluje także w uzdrowiskach

Nowa Ruda na Dolnym Śląsku aktualnie jest liderem pod względem zanieczyszczenia powietrza w każdej kategorii – najwyższego stężenia pyłów PM10, najwyższego stężenia benzo[a]pirenu i liczby dni ze smogiem. Za nią znajdują się miejscowości małopolskie, Nowy Targ i Sucha Beskidzka. Na podium weszły Pszczyna i Wodzisław Śląski ze Śląska. Na liście są także trzy uzdrowiska: Rabka Zdrój (woj. małopolskie), Szczawno-Zdrój (woj. dolnośląskie) i Goczałkowice-Zdrój (woj. śląskie). Opublikowane dane to wyniki pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2021 r.


Wśród liderów smogu, we wszystkich miejscowościach w rankingu przez dwa do trzech miesięcy w roku trudno oddychać. Średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu przekraczały o 700–1500% dopuszczalną normę.

Smog w miastach i na wsiach

Zanieczyszczone ponad normy powietrze występuje w miastach większych, jak Zabrze i Rybnik, średniej wielkości – Nowa Ruda, Nowy Targ, a także na wsiach jak Godów z 1900 mieszkańców. To znamienne, że mała wieś Godów jest na 10 miejscu w Polsce, jeśli chodzi o liczbę dni smogowych. W Godowie powietrze nie nadawało się do oddychania przez ponad dwa miesiące w roku. Jeszcze gorzej było w Nowej Rudzie – tam smog trwał 95 dni – czyli praktycznie całą zimę. Przykład Godowa pokazuje, że w pozostałych polskich wsiach najprawdopodobniej nie dzieje się lepiej. Bardzo przykrym spostrzeżeniem jest obecność aż trzech miejscowości uzdrowiskowych w rankingu smogowych rekordzistów. Rabka-Zdrój to aż 800% przekroczenia normy rakotwórczego benzo(a)pirenu. Podobnie w Szczawnie-Zdroju, gdzie normę dla tego zanieczyszczenia przekroczono aż 7-krotnie! – komentuje Piotr Siergiej, rzecznik PAS.

Smog w tym sezonie grzewczym może być większy

Stolica smogu z Dolnego Śląska należy do miejscowości z dużą liczbą starych kamienic w centrach, tam gdzie z opóźnieniem wdraża się wsparcie w eliminacji źródeł smogu w domach wielorodzinnych.

Jakość powietrza może się jeszcze pogorszyć w tym roku, gdyż rozpoczęto sprzedaż węgla brunatnego w regionie i zniesiono karalność palenia nim – podsumowuje Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Przeczytaj także: PAS: Polacy uważają, że rząd źle reaguje na kryzys energetyczny