• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Szczecin: 6 km kolumn przemieszczeniowych

Opublikowano: 15.09.2021

W Szczecinie, na potrzeby budowy fundamentów obiektu mieszkalno-usługowego przy ul. Kłodnej, firma Aarsleff wykonała kolumny przemieszczeniowe o łącznej długości około 6 km. Zanim przystąpiono do tych prac, przeprowadzono analizy i inwentaryzację, by dopasować miejsca instalacji kolumn w kontekście istniejących w gruncie przeszkód. Czynności te odbywały się we współpracy z konserwatorem zabytków.

Zobacz także: Wrocław – wzmacnianie gruntu pod strażnicami na moście Pomorskim