Partnerzy portalu

II Konferencja Hydroinżynieria i Bezpieczeństwo Wodne [FOTOGALERIA]

Opublikowano: 24.06.2024
, 24.06.2024

W dniach 24–25 czerwca 2024 r. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, przy współudziale Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zorganizował II edycję Konferencji naukowo-technicznej Hydroinżynieria i Bezpieczeństwo Wodne. Miejscem wydarzenia jest Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Jałowcowa Góra w Dobczycach.

Gospodarowanie wodą w warunkach rozwoju i zmian klimatu obecnie staje się coraz bardziej istotnym wyzwaniem dla rozwoju i bezpieczeństwa wodnego każdego kraju. Dlatego jednym z głównych tematów wiodących jest retencja w skali makro i mikro.

Zapraszamy na III Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej!