Partnerzy portalu

Lubuskie. Krosno Odrzańskie lepiej zabezpieczone przed powodzią

Opublikowano: 05.07.2024
polska , 05.07.2024

Wrocławskie Wody Polskie zakończyły rozbudowę wałów przeciwpowodziowych Odry i kanałów w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie). Powstało prawie 6 km nowych obwałowań, rozbudowano i udrożniono kanały ulgi na odcinku ponad 2,5 km.

Efektem inwestycji jest ochrona przed powodzią obszaru o powierzchni 60 ha przy lewym brzegu Odry w Krośnie Odrzańskim. Zabezpieczenie zyskała lokalna infrastruktura i dziedzictwo kulturowe. W ramach robót powstało dziewięć wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 5,9 km. Odbudowano, rozbudowano i wybudowano pięć kanałów ulgi (sumarycznie 2,6 km). Celem prac zabezpieczenie położonej po lewej stronie koryta głównego Odry części Krosna Odrzańskiego.

Rozbudowano i przebudowano zabezpieczenia przeciwerozyjne koryt kanałów ulgi w obrębie miasta, zabezpieczono wyloty kolektorów deszczowych do Odry i kanałów, zwiększono przepustowość tych budowli. Zmodernizowano system odprowadzania wód deszczowych i przesiąkowych z chronionych wałami terenów miasta.

Prace prowadzono pod nadzorem przyrodniczym i ichtiologicznym. Nasadzono 706 drzew i 154 m kw. krzewów tarniny. Zainstalowano płotki herpetologiczne dla gadów i płazów. Mieszkańcy mogą korzystać z dróg serwisowych w celach rekreacyjnych.

Zadanie o wartość przekraczającej 150 mln zł realizowała firma Budimex od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. Do września 2024 r. będą trwały drobne prace wykończeniowe i budowa placu dla składowania mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej.

Zobacz także: Małopolska: odbudowa drogi na specjalnym ruszcie