Urząd podpisał Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preumowę na realizację tego przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Inwestycja pochłonie 150 mln zł.

Prace mają zabezpieczyć brzegi miejscowości przed zjawiskami sztormowymi o prawdopodobieństwie 1%. W Jastarni zaplanowano budowę wału przeciwpowodziowego, mobilnych przegród oraz wału wydmowego z rdzeniem. Powstanie hala do przechowywania przegród przeciwpowodziowych, zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt. Będą też przeprowadzone zabiegi biotechniczne – częściowa budowa wydm.

W Rewie zostanie wybudowana opaska głównie z narzutu kamiennego. Od strony lądu będzie zabezpieczona murkiem oporowym z łącznikami do montażu mobilnych przegród przeciwpowodziowych. Zabezpieczy mieszkańców i mienie, ochroni brzeg morski (480 m) oraz obiekty znajdujące się na zapleczu przed powodziami sztormowymi. Powstaną wydmy zakrywające narzuty kamienne umocnienia. Dostarczony zostanie także sprzęt przeciwpowodziowy wraz z kontenerami do jego przechowywania

W Gdyni Orłowie przewidziano podwodne progi rozpraszające energię falowania i przechwytujące ruchome rumowiska morskie. Zakumulują i utrzymają szeroką i wysoką plażę, ustabilizują linię brzegową. Metodami biotechnicznymi będzie wybudowana wydma zakrywająca opaskę brzegową. Trwa opracowywanie projektu progów, ich rozbudowy kierunku południowym (Sopotu). Zatwierdzono projekt robót geologicznych dla przyszłych badań terenowych dla sporządzenia dokumentacji.

Przeczytaj także: Wielkie Jeziora Mazurskie. Rewitalizacja pięciu kanałów żeglugowych