Pod jednym z budowanych obiektów powstanie 66 miejsc postojowych, a pod drugim – 47. W podziemiach znajdą się także garaże rowerowe oraz komórki lokatorskie. Na potrzeby tego projektu zaplanowano wykop o głębokości około 5 m i 353 m długości nieregularnego obwodu. Wodę gruntową zlokalizowano 3 m powyżej dna wykopu. Aby wykop odpowiednio zabezpieczyć przed jej napływem, zdecydowano się zastosować przesłonę wodoszczelną głębioną chwytakiem hydraulicznym. Postanowiono też skorzystać z materiału uszczelniającego.

Metoda głębionej przesłony wodoszczelnej w gruncie to optymalne rozwiązanie. Dlaczego? Bo łączy szybkość postępu prac oraz relatywnie niskie koszty, które wynikają z późniejszej możliwości odzysku zbrojenia, po spełnieniu funkcji w zakresie zabezpieczenia stateczności wykopu. Pozwala również na pełną kontrolę prowadzonych prac w dostosowaniu do warunków gruntowych. Co również istotne, w przypadku zastosowania takiego rozwiązania nie występują wibracje mogące mieć negatywny wpływ na otaczające obiekty.

W sumie do zabezpieczenia wykopu obu budynków w Krakowie wykorzystanych przez Greifbau będzie około 600 ton mieszaniny materiału uszczelniającego z wodą. Do prac użyta została głębiarka Bauer MC 32 z chwytakiem hydraulicznym wraz z urządzeniami peryferyjnymi. W efekcie powstanie przesłona wodoszczelna o grubości 40 cm. Dodatkowo, dla usprawnienia prowadzonych prac, wykonywane jest podwiercanie gruntu w miejscu przebiegu przesłony, przy użyciu palownicy Bauer BG 20H i zestawu świdrów o średnicy 400 mm.

Głębienie rozpoczęto pod koniec sierpnia br., a zakończenie prac przewidziano na grudzień tego roku. Kilka miesięcy później, po wykonaniu zasadniczych robót żelbetowych, których efektem będzie zapewnienie stateczności ścian wykopu, odzyskane ma zostać zbrojenie.

Zdobyte doświadczenie (spółka Greifbau od czterech lat zajmuje się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych) wpłynęło na podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w realizację projektów również dla inwestorów zewnętrznych. Miniony rok to również, pomiędzy innymi wyzwaniami, czas rozszerzenia działalności o wykonawstwo prac geotechnicznych nie tylko na własne potrzeby, ale i dla podmiotów zewnętrznych. Firma posiada najnowocześniejszy sprzęt do prac geotechnicznych, jak m.in. głębiarka Bauer MC 32, dźwig fundamentowy Sennebogen 655 HD, palownice Bauer BG 20H oraz RTG RG 16 T czy wiertnica Comacchio MC-8. W najbliższym czasie w naszej ofercie znajdą się także prace związane z montażem na budowie grodzic w dwóch technologiach: wibracyjnej i wciskanej – mówi Andrzej Piotrowicz, prezes spółki Greifbau.

Fundamentowanie specjalne to prężnie rozwijający się dział spółki. Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój naszego działu fundamentowania, na co składają się nowe zamówienia płynące z rynku w zakresie usług geotechnicznych, jak również kolejne nowe jednostki sprzętowe, których odbiór planowany jest w najbliższych tygodniach, a które poszerzą zakres świadczonych przez nas usług – dodaje Andrzej Piotrowicz.