Wiosną 2010 r. Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok sp. j. przystąpił do realizacji kolejnego projektu we współpracy z firmą Mota-Engil w ramach budowy wiaduktu w ciągu DK79 w Krzeszowicach nad linią PKP relacji Ząbkowice – Kraków. W zakres prac dla całego zadania wchodziła rozbiórka starego wiaduktu, budowa nowego obiektu o długości około 162 m i konstrukcji rusztu stalowego dwubelkowego, przebudowa infrastruktury (teletechnika, wodociągi, gaz), budowa łącznicy, budowa dróg dojazdowych oraz przebudowa ul. Krakowskiej. Ze względu na natężenie ruchu na DK79 podjęto decyzję o utrzymaniu ruchu na starym wiadukcie do momentu wybudowania nowego. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obu estakad, konieczne było zabezpieczenie starego nasypu na czas budowy podpór nowego obiektu według projektu, który na zlecenie ZRI CHROBOK przygotowało Biuro – Konstruktor Jan Jasica i Bartosz Mrówka z Krakowa...

Więcej w dwumiesięczniku "Geoinżynieria drogi mosty tunele" 4/2011 [33].