• Przekop Mierzei Wiślanej otwarty został we wrześniu 2022 r.
  • Ma 1,3 km długości oraz 5 m głębokości
  • Statki płynące do portu w Elblągu mają pokonywać drogę o 94 km krótszą

W odpowiedzi resortu infstruktury czytamy m.in., że Polska, jako jeden z dziewięciu krajów z dostępem do Bałtyku, potencjał społeczno-gospodarczy kształtuje w oparciu o sektor gospodarki morskiej, a jednym z najważniejszych elementów jest transport morski, na który składa się żegluga, porty i przystanie. Wskazano, że wszystkie porty i przystanie stanowią ważne bieguny rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego, przy czym Skarb Państwa jest większościowym udziałowcem w spółkach powołanych do zarządzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, z kolei małe i średnie porty to w większości spółki komunalne.

Podkreślono, że w przypadku portu elbląskiego, Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o. jest własnością Gminy Miasto Elbląg, posiadającej wszystkie udziały. Napisano, że Port Morski Elbląg ma duży potencjał rozwojowy jako port komunalny wypełniający swoje funkcje portowe, społeczne oraz gospodarcze w obrębie Elbląga, jak i otoczenia funkcjonalnego portu.


Dalej czytamy, że rząd prowadzi działania wspierające rozwój portów morskich z poszanowaniem różnic ich funkcji oraz mając na względzie, że system portowy Polski składa się zarówno z wielkich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, jak i małych i średnich portów oraz przystani.

Przypomniano, że na całej długości polskiego wybrzeża, oprócz czterech najważniejszych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, istnieje także 28 portów regionalnych i lokalnych oraz 50 przystani.

Katalog portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej został określony w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Charakteryzują się one m.in. posiadaną infrastrukturą, potencjałem przeładunkowym oraz dostępnością od strony morza i lądu. W odpowiedzi resortu wskazano, że na porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej przypada, wg danych GUS za 2022 r., 98,7% obrotów przeładunkowych w polskich portach morskich, przy czym nie znaczy to, że mniejsze porty, takie jak Port Morski Elbląg, nie są potrzebne. Są, jak już wspomniano, niezbędną częścią polskiego systemu portowego.

Przekop Mierzei Wiślanej a Port Elbląg

Otwarty we wrześniu 2022 r. kanał wykonano w miejscowości Nowy Świat, ma 1,3 km długości oraz 5 m głębokości. To główny element budowy drogi wodnej Zalew Wiślany–Zatoka Gdańska. Dzięki wykonaniu całej trasy o długości 22 km statki płynące do portu w Elblągu mają pokonywać drogę o 94 km krótszą niż przez kontrolowaną przez Rosję Cieśninę Pilawską. Jednocześnie mają być to jednostki większe: o zanurzeniu do 4 m (obecnie około 2 m), długości 100 m, szerokości 20 m. Kwestią sporną jest, kto i kiedy wykona pogłębienie ostatnich 900 m rzeki Elbląg – do terminala przeładunkowego w Porcie Elbląg.

Zobacz nasz serwis specjalny PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ