Już od kilku tygodni prowadzono prace przygotowawcze do drugiego odwiertu przy ul. Starotoruńskiej w Toruniu.
W czasie około 90 dni zostanie wykonany tzw. odwiert zatłaczający do głębokości 2350 m. Do tego odwiertu będzie zatłaczana woda, z której odebrana zostanie energia, gdyż woda musi wrócić do tego samego horyzontu geologicznego, z którego ją pozyskano.

Umowa z wykonawcą drugiego odwiertu została podpisana w czerwcu. Na jej podstawie odwiert wykona firma Poszukiwanie Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o. Niezbędne dla tego zadania rury z włókna szklanego zostaną sprowadzone z USA. Tego rodzaju rury mogą dłużej wytrzymać w otworze i są przystosowane do znoszenia ekstremalnych warunków. Po raz pierwszy w Polsce zostały wykorzystane przy odwiercie TG-1 w Toruniu jesienią 2008 r. Są one najczęściej stosowane w Japonii i Niemczech.