Ostatni etap podnoszenia poziomu wody w zbiorniku Korporacja Trzech Przełomów rozpoczęła we wrześniu. Według planów docelowy poziom 175 m miał zostać osiągnięty w końcu października lub na początku listopada, ale obsługa zapory przyznaje, że nie są wcale pewni, czy do tego dojdzie. Do zbiornika w październiku wpłynęło o 35 procent wody mniej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Poziom wody w zbiorniku musi osiągnąć zaplanowane 175 metrów, aby elektrownia mogła działać z pełną mocą, a tama spełniać swoją rolę w zapobieganiu powodziom i ułatwiać żeglugę.
Obecnie lustro wody znajduje się na wys. 171 metrów, przy którym działać może tylko 11 z 26 generatorów prądu.

Zapora Trzech Przełomów jest największą w historii inwestycją hydrotechniczną. Aby ją zrealizować, wysiedlono 1,4 mln ludzi i zalano 13 miast.