Partnerzy portalu

20 lat działalności firmy Keller Polska

Seminarium dla specjalistów z branży geotechnicznej


Opublikowano: 24-06-2016 Źródło: inzynieria.com

Firma Keller Polska istnieje na naszym rynku od 1996 r. i w tym roku świętuje 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji w dniu 16 czerwca br. zorganizowano seminarium geotechniczne. Spotkanie odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował m.in. magazyn branżowy „GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz portal inzynieria.com.


20 lat firmy Keller Polska na rynku polskim. Fot. inzynieria.com 20 lat firmy Keller Polska na rynku polskim. Fot. inzynieria.com

W spotkaniu adresowanym do specjalistów z branży geotechnicznej wzięło udział około 100 osób. Zgromadzonych gości przywitał prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki. Podkreślił, że seminarium zorganizowano nie tylko w celu podsumowania działalności firmy, ale również po to, by wymienić opinie m.in. na temat współczesnej geotechniki.

Bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom

Są rzeczy, które wydają się niemożliwe, dopóki się ich nie zrobi – tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Tomasz Michalski, dyrektor regionu Europy Północno-Wschodniej oraz dyrektor naczelny Keller Polska.

Tomasz Michalski - dyrektor naczelny Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Tomasz Michalski - dyrektor naczelny Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Przypomniał, że pierwsza duża konferencja marketingowa firmy odbyła się latem 1996 r. w tym samym miejscu – w Domu Technika NOT. Stojąc 20 lat temu na tej scenie i prezentując dla potencjalnych klientów technologie firmy Keller, nie spodziewałem się, że w ciągu 20 lat stworzymy firmę, która będzie liderem w Polsce i będzie aspirowała do pozycji lidera w Europie – dodał. Zaznaczył, jak ważna dla spółki jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom – podkreślał i mówił, w jaki sposób ta kwestia była traktowana przez spółkę. Stopniowo wymogi w tym zakresie zaostrzały się, dlatego podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników. Przykładowo od 2012 r. każdy pracownik musi na budowie nosić okulary ochronne, dzięki czemu całkowicie wyeliminowano wypadki okulistyczne. Ponadto za prace rozładunkowe odpowiedzialni są przeszkoleni sygnaliści-hakowi – w efekcie od 2014 r. miał miejsce tylko jeden wypadek związany z operacjami dźwigowymi.

Jako lider czujemy się zobowiązani do aktywnego wpływania na nasz rynek i całe środowisko geotechniczne, zwłaszcza jeśli chodzi o ryzyka i bezpieczeństwo pracy. Cztery lata temu zostaliśmy członkiem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Specjalnych (PZWFS) i rozpoczęliśmy pracę nad zmianą podejścia naszych klientów, ale też kolegów konkurentów, do spraw związanych z BHP. M.in. z naszej inicjatywy powstały np. specyfikacje dotyczące projektowania i wykonywania platform roboczych oraz wspólne dla zrzeszonych firm standardy raportowania wypadków – powiedział. Dodał, że widać już pierwsze efekty tych działań – np. na wielu budowach zauważyć można poprawnie wykonane platformy robocze. Zaapelował, by na bezpieczeństwie zatrudnionych nie oszczędzać. Na koniec zwrócił uwagę na hasło, które władze spółki kierują do swych pracowników: myśl o bezpieczeństwie, pracuj bezpiecznie, bezpiecznie wracaj do domu.

20 lat doświadczeń z działalności w Polsce

Profesor Michał Topolnicki skupił się w swoim wystąpieniu podsumowującym 20 lat działalności firmy m.in. na znaczeniu geotechniki. Geotechniki nie należy utożsamiać z geologią. Dla konstruktorów i inżynierów budowlanych ustalenie rodzaju i pochodzenia gruntu nie jest wystarczające. Potrzebne jest przede wszystkim określenie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów traktowanych jako podłoże budowlane, a w dalszym etapie także modelowanie i prognozowanie współpracy gruntu z obiektami budowlanymi. To bogata wiedza inżynierska oraz trudne sprawy techniczne związane z różnymi technologiami fundamentowania, wzmacniania i uszczelniania gruntu. Znajomość litologii i genezy gruntu jest ważna, ale nie zastępuje wiedzy geotechnicznej – mówił. Odniósł się także do zmieniającej się roli geotechniki. Uważam, że w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło znaczenie geotechniki w Polsce, również za sprawą obiektywnych czynników, jak np. budowanie w coraz trudniejszych miejscach i coraz szybciej. W takich przypadkach okazuje się coraz częściej, że wycena i realizacja robót geotechnicznych może decydować o wygraniu przetargu albo o technicznym sukcesie projektu. Dodał, że nie można być dobrym geotechnikiem bez doświadczenia i ciągłej nauki oraz obserwacji, jak tego typu prace przebiegają na budowach. Podkreślił, jak ważne jest „dojrzewanie” pracowników w środowisku, jakie stworzono w Keller Polska.

prof. Michał Topolnicki / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com prof. Michał Topolnicki / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Omówił również technologie geotechniczne i możliwości firmy. Zauważył, że w projektach geotechnicznych warto dopuszczać wprowadzanie racjonalnie uzasadnionych zmian, bo to się społecznie opłaca. Rozwój geotechniki, ugruntowana wiedza i doświadczenie nie powinny przegrywać z formalnym egzekwowaniem nieadekwatnych przepisów lub błędnych specyfikacji, uchylaniem się od podejmowania decyzji i brakiem wiedzy.

W kontekście konkurencji i oczekiwań rynku zwrócił uwagę na problem spadku cen jednostkowych – dziś realizacja robót z minimalną marżą staje się podstawowym zmartwieniem firmy. Dodatkowo, zamawiający dążą do przenoszenia ryzyka geotechnicznego (związane z podłożem gruntowym, podziemnymi przeszkodami lub wzajemnym oddziaływaniem budowli i podłoża) na firmę geotechniczną. Im gorsze są warunki posadowienia i/lub stan obiektów, tym większe jest ryzyko geotechniczne, które podlega ocenie w momencie największej niepewności. Każdy chce się go pozbyć, co nie jest podejściem racjonalnym.

Uważam, że nadmierne przesuwanie ryzyka na wykonawcę uderza bezpośrednio w projekt. Dlatego w dobrym interesie społecznym potrzebna jest zmiana podejścia, od stanowiska „to nie mój problem” do stanowiska „to problem projektu” – podsumował prof. Topolnicki.

Sukces czy porażka?

Kolejne wystąpienie dotyczyło zagadnienia sukcesu i porażki w geotechnice. Na wybranych przykładach ze zrealizowanych projektów dr inż. Rafał Buca pokazał, że w firmie zdarzały się kłopoty na budowach i niepowodzenia, jednak stanowiły one lekcje, z których wyniesiono naukę. Wyciągnięcie wniosków z niepowodzeń to fundamentalna zasada, bo każdy sukces jest budowany na porażce, każde niepowodzenie czegoś nauczy, a na następnej budowie jesteśmy mądrzejsi i inaczej podchodzimy do tematu – zauważył. Zwrócił również uwagę na ciągłą potrzebę doszkalania się pracowników. Trzeba być otwartym i stale uczyć się gdyż tylko dzięki innowacyjności możemy być o krok przed konkurencją.

dr inż. Rafał Buca - Politechnika Gdańska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com dr inż. Rafał Buca - Politechnika Gdańska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Podkreślił, że podstawą sukcesu Keller Polska jest praca zespołowa w całej Grupie, wymiana poglądów, doświadczeń i dobrych rozwiązań z kolegami z zagranicy. Drugim wielkim atutem firmy jest model „zaprojektuj i zbuduj”, ponieważ klient ma „w jednym ręku” projektowanie i wykonawstwo, czyli kompleksowe rozwiązanie.

Patrzymy, jak nasze rozwiązania geotechniczne mogą zmienić konstrukcję, jak możemy, oferując produkt geotechniczny, zoptymalizować posadowienie i inne elementy konstrukcyjne. Nie ograniczamy się tylko do patrzenia poniżej platformy roboczej – podkreślił. Dodał, że nieprawidłowy stan platformy roboczej oznacza spowolnienie i złą jakość prac geotechnicznych, a także ryzyko wypadku.

W naszych projektach staramy się załączać każdorazowo projekt platformy roboczej. Dążymy także do tego, aby wprowadzono tzw. certyfikat utrzymania platformy, aby w trakcie robót kontrolować jej stan, który może się znacząco zmieniać – wyjaśnił. Dodał również, że w firmie opracowano specjalny arkusz do obliczenia grubości platformy roboczej w zależności od nacisku maszyny, rodzaju materiału i wytrzymałości podłoża pod platformą, który pozwala szybko wyliczyć minimalną grubość platformy.

Wspomniał również o największej jak dotąd budowie firmy, czyli uczestnictwie w realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Przyznał, że Keller Polska zdobyła kontrakt dzięki pomysłowi. Rozwiązanie przetargowe, tzw. „na mokro”, zostało zastąpione wykopem „na sucho”, czyli wykonaniem ścian szczelinowych z uszczelnieniem w technologii jet-grouting. Umożliwiło ono przeprowadzenie wszystkich robót w suchym wykopie. Przyniosło wiele korzyści, które przełożyły się na łatwiejszą i bezpieczniejszą realizację robót. Dr Buca szczegółowo omówił prace geotechniczne wykonane w ramach gdańskiej inwestycji, jak również wyzwania, z jakimi trzeba było się zmierzyć.

Przytoczył też inne przykłady udanych realizacji, m.in. prace wykonane w ramach rozbudowy terminalu kontenerowego DCT2 w Gdańsku czy Elektrowni Jaworzno.

Przykłady ciekawych realizacji posadowień w systemie projektuj i buduj

Grzegorz Dzik przytoczył kilka przykładów projektów realizowanych w formule „projektuj i buduj” przez Oddział Centralny firmy. Wśród prac wykonywanych na potrzeby inwestycji w sektorze energetyki firma prowadziła prace m.in. na terenie Elektrowni Kozienice (około 23 000 mb pali CFA) oraz Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie (kolumny DSM, mikropale, kolumny piaskowe).

Grzegorz Dzik - Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Grzegorz Dzik - Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Oprócz tego zauważył, że w przypadku istniejących obiektów budowlanych często jedyną metodą pogłębiania i wzmacniania fundamentów jest zastosowanie technologii jet-grouting, w której firma Keller się specjalizuje. Jako przykład podał m.in. renowację kamienicy w centrum Warszawy, gdzie wykonano głęboki na cztery kondygnacje wykop, w ciasnej zabudowie i przy ruchliwej ulicy, której nie można było zablokować. Podkreślił, że wymagających projektów nie udałoby się zrealizować bez współpracy między oddziałami, dążenia do ciągłej poprawy w firmie, otwartości na zmiany i konstruktywną krytykę.

Różne koncepcje projektowe na przykładzie drogi S7

Zagadnienie podatnego albo sztywnego wzmocnienia podłoża omówił na przykładzie drogi ekspresowej S7 dr inż. Jerzy Świniański, dyrektor ds. handlowych i prokurent. Obecnie Keller Polska pracuje na czterech odcinkach drogi S7, tj. Radom–Szydłowiec, Ostróda–Olsztynek, Koszwały–Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański–Elbląg. W zakresie technologii, które mogą być w tym celu stosowane, wykorzystywane są rozwiązania obejmujące: geodreny z przeciążeniem, kolumny piaskowo-żwirowe, wibroflotacja, wgłębne mieszanie gruntu, kolumny CSC, kolumny betonowo-żwirowe i pale przemieszczeniowe.

Jerzy Świniański - dyrektor ds. handlowych Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Jerzy Świniański - dyrektor ds. handlowych Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Wspomniał, że zastosowanie sztywnych inkluzji do wzmacniania słabego podłoża gruntowego rozwinęło się szczególnie we Francji, a w latach 2006–2012 zrealizowano projekt badawczy, który doprowadził do opublikowania wytycznych w tym zakresie (Projekt ASIRI). Dodał, że około dwa lata temu w Polsce pojawiła się inicjatywa, by przygotować podobne zalecenia w kraju. Prace realizowane są pod egidą Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, przy aktywnym udziale PZWFS i Politechniki Gdańskiej i powinny zakończyć się w tym roku.

Geotechniczne wyzwania, czyli kompleksowe rozwiązania geotechniczne dla głębokich wykopów i posadowienia budynków

Krzysztof Głodzik z Oddziału Ścian Szczelinowych (OSS) zauważył, że w geotechnice nie ma powtarzalności i to sprawia, że każdy dzień jest dla geotechników wyzwaniem. W ramach prac w OSS zrealizowano dotychczas blisko 150 przedsięwzięć – największe z nich dotyczyło wykonania 54 100 m2 ścian szczelinowych. W zakresie projektowania i realizacji wykopów podstawowe problemy geotechniczne dotyczą przede wszystkim głębokości i kształtu wykopu, warunków gruntowych, zabudowy sąsiedniej, wody gruntowej i przeniesienia skoncentrowanych obciążeń od wysokich budynków. Na konkretnych przykładach pokazano uczestnikom seminarium, jak poradzono sobie z ww. wyzwaniami technicznymi.

Krzysztof Głodzik - Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Krzysztof Głodzik - Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Sienna Towers – nowoczesne wieżowce w centrum stolicy

Ostatnia prelekcja podczas seminarium związana była z wycieczką techniczną na budowę wieżowców powstających w ramach projektu Sienna Towers w Warszawie, czyli jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji deweloperskich w stolicy. Zakres wartych 35,5 mln zł prac geotechnicznych omówił Łukasz Ledziński, dyrektor oddziału OSS.

Łukasz Ledziński - Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Łukasz Ledziński - Keller Polska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Roboty prowadzone są od IV kw. 2015 r. i potrwają do końca br. Keller Polska zaproponowała w przypadku tej inwestycji autorskie rozwiązanie, obejmujące wykonanie ścian szczelinowych o głębokości 32 m i grubości 1 oraz 0,6 m na obwodzie wykopu o długości 450 m i 65 m, około 130 kolumn jet-grouting, przedłużających ściany szczelinowe do głębokość 55 m, oraz 186 szt. baret fundamentowych o wymiarach 0,8 x 2,8 m i głębokości 35 m. Pokrótce omówił też szczegóły dotyczące projektowania i wykonawstwa prac.

Na zakończenie seminarium głos zabrała prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, ekspert z Politechniki Warszawskiej, która pogratulowała przedstawicielom firmy zaszczytnego jubileuszu.

prof. nzw. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - Politechnika Warszawska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com prof. nzw. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - Politechnika Warszawska / fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Mamy okazję uczyć studentów na Państwa przykładach tego, co jest naprawdę ważne i trudne do rozwiązania – powiedziała. Podkreśliła, że firma uczy podejścia „ucz się na błędach”, czyli wyciągania wniosków z własnych niepowodzeń. Podziękowała za 20 lat udanej współpracy oraz wspierania studentów w praktyce geotechnicznej.

Seminarium okazało się dużym sukcesem. Jak powiedziała prof. Siemińska-Lewandowska, przedstawione prezentacje były interesujące i dotyczyły niemal wszystkich problemów geotechniki, z jakimi każdego dnia spotykają się nie tylko inżynierowie, ale też wykładowcy akademiccy.

Wydawnictwo INŻYNIERIA gratuluje pięknego jubileuszu, życząc kolejnych sukcesów w przyszłości.

Zobacz fotogalerię z 20-lecia firmy Keller Polska na polskim rynku

Zobacz wideorelację z 20-lecia firmy Keller Polska

Czytaj też: Po pierwsze bezpieczeństwo…

20 ciekawostek na 20-lecie działalności firmy Keller Polska

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia