• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna


Opublikowano: 18-03-2019 Źródło: inzynieria.com

W Korbielowie, w dniach 25–28.02.2019 r., odbyła się XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych.


Fot. W. Biliński Fot. W. Biliński

W Korbielowie po raz kolejny spotkali się przedstawiciele świata nauki, biur projektowych oraz firm wykonawczych, by wymienić się spostrzeżeniami nt. najnowszych trendów w dziedzinie komputerowego wspomagania metod projektowania konstrukcji obiektów budowlanych, nie tylko hydrotechnicznych

Zakres tematyczny tegorocznej konferencji obejmował całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami projektowania oraz analizy ziemnych, betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich. W trakcie wydarzenia poruszano także wątki związane z szeroko rozumianą mechaniką konstrukcji inżynierskich.

W najbliższych latach w Polsce powstaną tunele kolejowe o łącznej długości niemal 26 km łącznie. Tunele, np. w Warszawie, Świnoujściu czy w ciągu drogi S7, tzw. Zakopianki w Małopolsce, zbudują też drogowcy. Nic więc dziwnego, że tego typu wątków, poruszanych w trakcie obrad konferencyjnych oraz w dyskusjach kuluarowych, nie zabrakło także w Korbielowie. Ciekawy referat, którego współautorem był dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. Politechniki Gdańskiej, dotyczył analizy numerycznej odkształcenia podłoża wywołanego drążeniem tunelu z uwzględnieniem nieliniowości i anizotropii sztywności gruntu. Również ten sam naukowiec, wspólnie z dr. hab. inż. Andrzejem Trutym, prof. Politechniki Krakowskiej, wyjaśniał zagadnienia związane z modelem HSBrick, a konkretnie z modyfikacją modelu HSS w opisie zachowania się gruntów w zakresie małych odkształceń.

Fot. W. Biliński Fot. W. Biliński

Ciekawym tematem były też sieci neuronowe w zagadnieniach inżynierskich w kontekście obróbki danych oraz metodyki nauczania i zrównoleglenia sieci neuronowych, a także zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania konstytutywnego skał uwarstwionych, które zostały przedstawione przez dra hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. Politechniki Krakowskiej. Natomiast dr hab. Jan Gaszyński, em. prof. Politechniki Krakowskiej, wyjaśniał zagadnienia związane z wieloskładnikowym ośrodkiem porowatym jako modelem gruntu nienasyconego. O rozpoznawaniu warunków gruntowych na etapie projektowania i realizacji inwestycji opowiadał z kolei dr inż. Marian Łupieżowiec z Politechniki Śląskiej.

Fot. W. Biliński Fot. W. Biliński

Nie zabrakło także wystąpień dotyczących m.in. dokończenia budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego – Racibórz Dolny, rozpoznania terenów osuwiskowych, modelowania stropów, wykorzystania modelu numerycznego 3D czy modelowania numerycznego wielkośrednicowych kolektorów ściekowych wykonanych z GRP. W sumie, w trakcie siedmiu sesji, wygłoszono łącznie 28 referatów.

Organizatorem spotkania w Korbielowie był Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich, działający na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez: Sekcję Konstrukcji Hydrotechnicznych oraz Sekcję Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie. Patronat medialny sprawował m.in. kwartalnik „GDMT geoinżynieria, drogi, mosty, tunele” oraz portal www.inzynieria.com.

Już po zakończeniu części konferencyjnej, w dniach 28.02.–02.03.2019 r., także w Korbielowie, odbyły się IV Warsztaty Modelowania Komputerowego w Geotechnice. Trzy z sześciu warsztatowych wykładów miały formę komputerowych ćwiczeń praktycznych modelowania 2D/3D.

Przeczytaj także: XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna – Korbielów 2018

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!