• Najtańsza oferta na modernizację Basenu Kaszubskiego opiewa na około 233 mln zł
  • Wykonawca przebuduje dwa nabrzeża i zbuduje nowe
  • Prace zakończą się w 2023 r.

Oferty w ramach planowanego budżetu

Postępowanie dotyczyło robót budowlanych w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. Najniższa zaproponowana cena wyniosła niemal 233 mln zł, natomiast najwyższa prawie 296 mln zł. Zaplanowany na to przedsięwzięcie budżet to około 286 mln zł.

Zadaniem wybranego wykonawcy będzie przeprowadzenie modernizacji nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego oraz budowa nowego nabrzeża Dąbrowieckiego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (fundusze spójności). Prace mają się zakończyć w 2023 r.


Inwestycje dla rozwoju portu

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” to obok „Poprawy dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” dwa potężne pakiety inwestycyjne, których efektem będzie przystosowanie infrastruktury szczecińskiego portu do aktualnych trendów na rynku transportu morskiego – informuje ZMPSiŚ.

Prace wiążą się z realizowanym pod nadzorem Urzędu Morskiego w Szczecinie pogłębianiem portowych akwenów do głębokości 12,5 m. Prowadzone w Porcie Szczecin przedsięwzięcia mają dostosować wszystkie nabrzeża do nowych parametrów toru wodnego. W efekcie działań modernizacyjnych do portu będą mogły zawijać większe statki, zwiększy się też obrót towarów.

Przeczytaj także: W Krakowie będzie lepsza ochrona przeciwpowodziowa