Obecnie bardzo popularne jest wykorzystywanie mniej lub bardziej sztywnych kolumn, przy czym podatniejsze wzmocnienie uzyskuje się poprzez zastosowanie różnego rodzaju technologii wibracyjnych. Za pomocą wibracji, wprowadzając specjalne wibratory wgłębne, można dogęścić podłoże zbudowane z gruntu niespoistego. Z kolei w gruntach spoistych lub uwarstwionych można wykonać kolumny żwirowe lub żwirowo-betonowe.

Na czym dokładnie polegają tego typu prace? Jakie są ich plusy, a jakie minusy? Jakich trzeba użyć maszyn? O tym wszystkim 15 grudnia br., w trakcie specjalnego, BEZPŁATNEGO webinarium, będą mówić eksperci z firmy Keller Polska. Dr inż. Tadeusz Brzozowski, starszy specjalista z działu technicznego, a także Marcin Sternalski, kierownik pionu produktowego, na przykładach realizacji z Polski i ze świata opowiedzą o różnego rodzaju wzmocnieniach podłoża. W trakcie webinarium będzie można zadawać ekspertom pytania.


Do udziału w webinarium organizatorzy zapraszają przedstawicieli wszystkich stron procesu budowlanego (wykonawców, producentów, projektantów czy inwestorów), a także każdą inną osobę, która po prostu interesuje się geotechniką, czyli jednym z najmocniej rozwijających się sektorów całego budownictwa.