• W 2019 r. woda podmyła skarpę w miejscowości Stale Siedlisko
  • Zadanie ujęto w aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
  • Wody Polskie szacują się, że cała inwestycja może pochłonąć 35 mln zł

Przebudowa koryta Grabówki jest konieczna z uwagi na pogarszający się stan drogi powiatowej, co ma związek z nie tylko dużym ruchem wzdłuż rzeki, ale także niewłaściwym odprowadzeniem wód opadowych z korpusu trasy. Zagrożony osunięciem jest odcinek trasy o długości 1,5 km.

Do tej pory przygotowano dokumentację przedprojektową, w ramach której przeprowadzono m.in. badania geotechniczne, inwentaryzację budowli oraz analizę hydrologiczno-hydrauliczną. W efekcie wskazano cztery warianty rozwiązań technicznych.


Teraz kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową. Popisane porozumienie zakłada, że całokształt spraw organizacyjnych wzięły na siebie Wody Polskie, natomiast partycypacja w kosztach dokumentacji wyniesie 60% Państwowe Gospodarstwo, 40% powiat.

W dokumentacji zawarte zostaną możliwe rozwiązania obustronnego ubezpieczenia brzegu rzeki Dąbrówka w km 4 + 923 do 6 + 667 w miejscowości Stale Siedlisko.

Jerzy Sudoł, starosta tarnobrzeski, przypomniał maj 2019 r., kiedy wody Dąbrówki podtopiły domy m. in w Krawcach, w Jamnicy występowało zagrażenie przerwania wałów, a wysoka woda podmyła skarpę w miejscowości Stale Siedlisko. Ta skarpa dalej się osuwa. Poleciały bariery betonowe. Droga, która tamtędy przebiega, jest zagrożona. A jest to bardzo ważna droga powiatowa, z której korzysta m. in. wojsko z pobliskiego poligonu, przedsiębiorcy podróżujący pomiędzy strefami ekonomicznymi w Nowej Dąbie i Stalowej Woli, ale też mieszkańcy całej okolicy – tłumaczył starosta.

Szacuje się, że cała inwestycja może pochłonąć 35 mln zł. TVP 3 Rzeszów informuje, że nadal trwają negocjacje dotyczące sfinansowania robót budowlanych. Powiat jest gotowy dać środki na remont drogi, mając nadzieję, że koszty prac z branży hydrotechnicznej wezmą na siebie Wody Polskie.

Zadanie ujęto w aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły oraz w Programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej.

Przeczytaj także: Słynna Droga Stu Zakrętów zamknięta. Awaria muru i nasypu