Decyzja resortu klimatu i środowiska potwierdza zgodność projektu z prawem i wymaganiami dla inwestycji w energetykę jądrową. To kolejny krok zbliżający inwestycję do realizacji.

Za badania geologiczne odpowiada spółka Bechtel tworząca wraz z firmą Westinghouse konsorcjum, które ma wybudować pierwszą w Polsce elektrownię atomową. Prace rozpoczną się w maju 2024 r. w gminie Choczewo. Będą prowadzone na powierzchni 30 ha. Zaplanowano 220 punktów badawczych z odwiertami o głębokościach od 20 do 210 m.

Dane z badań uszczegółowią już zrealizowane rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych terenu. Będą wykorzystane w pracach nad raportem lokalizacyjnym. To dokument niezbędny do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Pierwszy etap prac zakończy się w 2024 r. Wyniki będą wykorzystane w powstającym projekcie elektrowni atomowej przygotowywanym przez konsorcjum wykonawcze. Przede wszystkim dotyczy to głównych budowli, czyli trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego, kanałów wody chłodzącej i kanału zrzutowego wód pochłodniczych.

Przeczytaj także: Elektrownia atomowa. Siedem polskich przedsiębiorstw na budowie w Polsce