Długość nabrzeża Chorzowskiego wynosi 295,65 m, a jego głębokość techniczna to 12,5 m. Obciążenie użytkowe osiąga 40 kN/m2. Nabrzeże przeznaczone jest przede wszystkim do obsługi ładunków masowych. Modernizację przeprowadzono w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie basenu Kaszubskiego”. W ramach tego samego przedsięwzięcia wybudowano nabrzeże Dąbrowieckie, które służy głównie do regularnych przeładunków kwasu siarkowego. Pierwszy statek już został przyjęty.

Inne realizowane zadania to przebudowy nabrzeży Chorzowskiego, Katowickiego, Chorzowskiego-Uskok z rampą ro-ro oraz Gliwickiego Uskok. Zostanie zalądowiony basen Notecki, powstanie też nabrzeże Zamykające. Basen Kaszubski jest pogłębiany do 12,5 m (wraz z umocnieniem obudowy narożników wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka). Wzmocniony będzie także narożnik nabrzeża Sosnowieckiego.

Zaawansowanie robót osiągnęło 86%. Inwestycję o wartości 223 mln zł netto realizuje Korporacja Budowlana Doraco. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowane unijne z Funduszu Spójności (Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020).

Przeczytaj także: W Małopolsce zakończono wiercenie niemal 100 pali