W ramach robót wykoszono skarpy w pobliżu jazu, oczyszczono powierzchnie betonowe i stalowe. Zlikwidowano pęknięcia i ubytki tych pierwszych i zabezpieczono przed korozją te drugie. Naprawiono ręcznie mechanizmy wyciągowe i umocnienia od górnej i dolnej wody, wymieniono uszkodzone zasuwy i balustrady stalowe.

Zabudowano wybój o długości 18 m na prawym brzegu od strony dolnej wody i uszkodzone skarpy. Umocniono je brukiem i narzutem kamiennym na podbudowie betonowej oraz płytą żelbetową. Narzutem kamiennym na geowłókninie wzmocniono przestrzenie boczne za ścianami jazu. Takie same działania przeprowadzono przy profilowaniu skarp. Użyto narzutu kamiennego na geowłókninie w kracie z kiszki faszynowej na długości 20 m od strony górnej wody.

Jaz Bolesławiec po remoncie będzie lepiej spełniać funkcję regulacyjną, a dzięki temu zapewni odpowiednią ochronę przed skutkami suszy lub powodzi. Wykonane roboty poprawiły stan infrastruktury wodnej w powiecie wieruszowskim i w zlewni Prosny.

Przeczytaj także: Koniec przebudowy portu we Fromborku. Jest głębszy i szerszy