W ramach robót zaplanowanych w projekcie „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” obejmuje dwa nabrzeża o długości 249,2 i 245,8 m, nośności 50 KN/m2 i głębokości technicznej 12,5 m. Pierwsze będzie służyć do przeładunku elementów wież wiatrowych, a drugie do ich wstępnego montażu. Na potrzeby tych ostatnich prac powstaje 10 stanowisk o nośności 500 KN/m2.

Trwa też realizacja kanału portowego o długości 1070 m wraz z obrotnicą i basenem portowym pogłębionym do 12,5 m i toru podejściowego o szerokości 140 m (także głębokiego na 12,5 m).

W efekcie terminal instalacyjny obsłuży statki typu jack-up o długości całkowitej 182 m i BEAM 60 m. Umożliwi operacje przeładunku ładunków ponadgabarytowych (głównie elementów konstrukcji morskich farm wiatrowych), instalację elementów i zapewni usługi serwisowe. W efekcie port w Świnoujściu zostanie włączony łańcuch dostaw związanych z morską energetyką wiatrową.

Budowa dwóch nabrzeży i roboty czerpalne ma zakończyć się w grudniu 2024 r. Dwa pierwsze obiekty mają otrzymać pozwolenie na użytkowanie 20 grudnia 2024 r. (dziewięć dni przed terminem). W przypadku prac pogłębiarskich ma to nastąpić 1 września 2024 r., co oznacza wyprzedzenie o 10 miesięcy w stosunku do daty kontraktowej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 77,5 mln euro. Kwota dofinansowania z instrumentu CEF „Łącząc Europę” na lata 2021–2027 to 65,9 mln euro.

Przeczytaj także: Urząd Morski w Gdyni za 150 mln zł zabezpieczy brzegi przed powodzią