• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Obwałowania Wisłoki: ponad połowa prac wykonana

Opublikowano: 01-04-2020 Źródło: RZGW w Rzeszowie
Autor Wojciech Kwinta
Wojciech Kwinta
inzynieria.com

Trwa budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż lewego brzegu Wisłoki oraz obwałowań cofkowych potoku Kiełkowskiego. Zaawansowanie prac osiągnęło 50%. Inwestycja ma ochronić przed powodziami ponad tysiąc mieszkańców gmin Mielec i Przecław.


Na potoku Kiełkowskim powstaje wał cofkowy. Fot. RZGW w Rzeszowie Na potoku Kiełkowskim powstaje wał cofkowy. Fot. RZGW w Rzeszowie
  • Obwałowania Wisłoki będą miały długość 4,3 km, a potoku Kiełkowskiego 1,8 km
  • Prace rozpoczęte w październiku 2019 r. już przekroczyły półmetek
  • Termin zakończenia robót to wrzesień 2021 r., ale budowa może być krótsza nawet o rok

Prace rozpoczęły się w październiku 2019 r. Wykonuje je spółka Transpol Lider, która zaoferowała wykonanie zadania za 14,44 mln zł, przy budżecie Wód Polskich w wysokości 27,55 mln zł. Termin zakończenia prac przewidziano na 30 września 2021 r.

Dzięki sprzyjającej pogodzie i dobrej organizacji pracy wykonawca mógł przyspieszyć roboty i w ciągu pięciu miesięcy zrealizował ponad połowę zakładanych prac. Na Wisłoce wały będą mieć długość 4,3 km, natomiast na potoku Kiełkowskim ponad 1,8 km.

Pionowa przesłona hydroizolacyjna w podłożu została już wykonana w całości, co pozwoliło na uformowanie korpusów obwałowań i rozpoczęcie układania przesłon z folii hydroizolacyjnej. Równolegle, na odcinkach gdzie pozwalają na to warunki terenowe wykonywane są również ciągi komunuikacyjne – informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Przesłony z folii hydroizolacyjnej. RZGW w Rzeszowie

Przesłony z folii hydroizolacyjnej. RZGW w Rzeszowie


Dodatnie temperatury umożliwiły przeprowadzenie konstrukcyjno-montażowych związanych z budową wykonaniem śluz wałowych i żelbetowego muru oporowego. Jak podaje RZGW w Rzeszowie, rolą śluz będzie odprowadzanie nadmiaru wód z terenów położonych po stronie odpowietrznej obwałowań. Żelbetowy bulwar w formie muru oporowego o długości około 0,2 km, pełnił będzie rolę obwałowania na odcinku, na którym, z uwagi na bliską zabudowę nie było możliwe uformowanie korpusu ziemnego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Choć termin realizacji określono na koniec września 2021 r., aktualne zaawansowanie robót daje szansę na zrealizowanie inwestycji nawet z około rocznym wyprzedzeniem.

Przeczytaj także: Trwa zabezpieczanie Sandomierza przed powodzią

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.

    Bezwykopowa renowacja kanalizacji, studni i rurociągów, Producent rur, paneli i zbiorników GRP, Producent rękawów CIPP - polimerowych, filcowych i nasączanych żywicą, Renowacja kanalizacji, budowa sieci wodociągowej - technologie bezwykopowe