• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Bliżej do modernizacji polderu Żelazna w Opolu

Opublikowano: 03-12-2020 Źródło: PGW Wody Polskie
Autor Wojciech Kwinta
Wojciech Kwinta
inzynieria.com

2 grudnia 2020 r. podpisano umowę na przebudowę polderu Żelazna, który ma chronić Opole przed powodzią. Obiekt oddany do użytku przed 1939 r. wymaga kompleksowej modernizacji. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków unijnych, budżetu miasta i Wód Polskich.


Opole. Fot. J. Małkowski/UM Opole Opole. Fot. J. Małkowski/UM Opole
  • W wyniku przebudowy powierzchnia polderu wzrośnie z 200 do 400 ha
  • Pojemność obiektu będzie pięciokrotnie większa
  • Długość obwałowań wyniesie ponad 15 km

Lepsze zabezpieczenie przed powodzią

Projekt „Przebudowa istniejącego polderu Żelazna w Opolu, w tym przebudowa istniejących urządzeń wodnych oraz budowa nowych obiektów, w celu zwiększenia pojemności polderu i rezerwy powodziowej" ma wzmocnić zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Odry w gminie Opole, w tym teren specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) przy ul. Północnej, terenów zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, obwodnicy północnej miasta oraz dzielnicy Sławice oraz Żelaznej (gmina Dąbrowa). Ochroni też wsie Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, Elektrownię Opole i obszary położone niżej. Przebudowa urządzeń wodnych polderu ma także poprawić warunki użytkowania lokalnych gruntów.


Przebudowa jest niezbędna

Polder Żelazna powstał przed 1939 rokiem. By zapewnić ochronę przed powodziami musi zostać przeprojektowany i przebudowany. Po realizacji zadania powierzchnia polderu zwiększy się dwukrotnie, z 200 ha do 400 ha, a pojemność pięciokrotnie do około 10 mln m3. Długość obwałowań przekroczy 15 km, a w razie wezbrania będzie można sterować przepływem wody.

Roboty obejmą przebudowę przepompowni Żelazna i obiektów towarzyszących oraz wałów zamykających także w okoliczną infrastrukturą.

Źródło: PGW Wody Polskie

Źródło: PGW Wody Polskie

Ochrona przed wodą stuletnią

Polder po przebudowie zalewany będzie wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 1% (raz na 100 lat), a nie jak ma to miejsce w chwili obecnej, tylko wodami o prawdopodobieństwie pojawienia się p = 3% (raz na 33 lata). Oznacza to, że bezpieczeństwo w obszarze oddziaływania obiektu wymiernie się zwiększy. Polder przejmował będzie szczyt fali powodziowej i redukował przepływy na rzece Odrze części obszaru miasta Opola oraz gmin leżących poniżej: Dąbrowa i Dobrzeń Wielki – informują Wody Polskie.

Koszty się zwrócą

Wartość całej inwestycji wynosi około 111,5 mln zł. 80 mln zł pochodzi ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOWO, 31 mln na inwestycję przeznaczyły władze Opola, a resztę Wody Polskie (0,5 mln zł).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wylicza, że koszty inwestycji zwrócą się kilkukrotnie przy pierwszej powodzi, która zalałaby nawet tylko samą SSE (tu szacowane straty wyniosłyby 800 mln zł).

Zmiana inwestora

Inwestorem jest PGW Wody Polskie w Gliwicach, które przejęło w lutym 2019 r. dokumentację projektowo-techniczną wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę oraz dotacją unijną, od wcześniejszego inwestora – opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wody Polskie planują podpisanie umowy z instytucją wdrażającą RPOWO, na mocy której staną się beneficjentem środków projektu. Oczekują też na przekazanie wkładu własnego przez Urząd Miasta Opola.

Przeczytaj także: Jest projekt techniczny rozbiórki zbiornika w Wilkowicach

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.

    Bezwykopowa renowacja kanalizacji, studni i rurociągów, Producent rur, paneli i zbiorników GRP, Producent rękawów CIPP - polimerowych, filcowych i nasączanych żywicą, Renowacja kanalizacji, budowa sieci wodociągowej - technologie bezwykopowe