Partnerzy portalu

Opole – polder Żelazna będzie gotowy w tym roku

Opublikowano: 14-07-2023 Źródło: PGW Wody Polskie

Po przebudowie powierzchnia polderu Żelazna położonego na terenie Opola i miejscowości Żelazna zwiększy się z 200 ha do 400 ha. Dzięki temu obiekt przejmie wody powodzi stuletniej. Prace kontynuuje nowy wykonawca i zakończy je 15 listopada 2023 r.


Pompownia na polderze Żelazna. Fot. Wody Polskie Pompownia na polderze Żelazna. Fot. Wody Polskie

Przebudowa polderu to inwestycja Wód Polskich w Gliwicach. Aktualnie trwają roboty na wałach polderowych Opole, Sławice–Żelazna i zamykającym Żelazna. To 11 km obwałowań z takimi obiektami, jak przewał wałowy, budowla upustowa, stacje pomp, stanowiska pomp strażackich, przesłony bentonitowo-cementowe, ścieżki asfaltowe na koronie wałów, drogi serwisowe, przejazdy czy zamknięcia mobilne (w tym na obwodnicy Opola). Wartość tego zadania to 72,8 mln zł.

Przebudowa polderu Żelazna. Fot. Wody Polskie Przebudowa polderu Żelazna. Fot. Wody Polskie

Przy budowie wałów powstaje przesłona przeciwfiltracyjna o najwyższej szczelności. Polega na wymienianie 80% gruntu rodzimego i zastąpienie go zawiesiną bentonitowo–cementową. Te prace toczą się w trybie całodobowym. Uszczelniono już 80% obwałowań. Wcześniej zmodernizowano przepompownię znajdującą się na polderze za 11,3 mln zł.

Pompownia na polderze Żelazna. Fot. Wody Polskie Pompownia na polderze Żelazna. Fot. Wody Polskie

Przebudowa polderu zwiększy ochronę przeciwpowodziową Opola oraz gminy Dąbrowa i miejscowości położonych poniżej, w dolinie Odry. Na tych terenach znajdują się m.in. specjalna strefa ekonomiczna, stadion miejski i oczyszczalnia ścieków. Powierzchnia polderu i jego pojemność znacząco się zwiększą. Budowla przyjmie wody powodzi stuletniej. Wcześniej możliwości ograniczały się do wysokich stanów wody pojawiających się średnio co 33 lata.

Przebudowa polderu Żelazna. Fot. Wody Polskie Przebudowa polderu Żelazna. Fot. Wody Polskie

Łączna wartość całej inwestycji (z pracami wykonanymi wcześniej) wynosi 131 mln zł. Finansowana jest ze środków Unii Europejskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przeczytaj także: Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu. Jest inwestor

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!