Partnerzy portalu

Sandomierz chroniony przed powodzią. 30 km wałów przeciwpowodziowych

Opublikowano: 11-10-2023 Źródło: PGW Wody Polskie

Zakończyła się inwestycja Wód Polskich mająca na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza. Ma zabezpieczyć miasto przed wodami powodziowymi Wisły.


Zakończono rozbudowę ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza. Fot. Wody Polskie Zakończono rozbudowę ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza. Fot. Wody Polskie
  • Lepszą ochronę przeciwpowodziową zyskał obszar o powierzchni 11 km2
  • To tereny zalane w 2010 r., gdy poziom wody w Wiśle wzrósł do rekordowych 840 cm
  • Przebudowano i rozbudowano łącznie 30 km obwałowań

Zabezpieczenia mają chronić przed powtórzeniem powodzi z 2010 r.

Lepszą ochronę przeciwpowodziową zyskają osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu, dolina Koprzywianki, miejscowości Zajeziorze, Szewce, Sośniczany i huta szkła. Prace zabezpieczające 20 tys. osób pochłonęły 200 mln zł.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

W 2010 r. stan wody w Wiśle osiągnął nienotowany wcześniej poziom 840 cm. W wyniku rozmycia wału pod wodą znalazło się 11 km2 powierzchni miasta, zostało zalanych 3,5 tys. domów. Zakończona inwestycja ma ochronić Sandomierz przed takimi zagrożeniami. Zrealizowano sześć zadań.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie


Pompownia, śluza, zbiornik retencyjny

W pierwszym zabezpieczenie przeciwpowodziowe powstało na ujściowym odcinku rzeki Atramentówki. Wybudowano pompownię i śluzę grawitacyjną w Koćmierzowie w prawym wale Wisły oraz kanał odprowadzający wodę z Atramentówki do pompowni. W drugim rozbudowano przepompownię i zbiornik retencyjno-wyrównawczy. Zmodernizowano też ciek Struga (odmulenie, profilowanie skarp, ubezpieczenie dna i skarp elementami prefabrykowanymi). Odmulono kanał odprowadzający wody z pompowni do rzeki Trześniówki.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych

Zadanie trzecie polegało na rozbudowie wału opaskowego o długości 3 km chroniącego hutę szkła i osiedle mieszkaniowe. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną, podwyższono i zabezpieczono korony murem żelbetowym i stalową ścianką szczelną z przejściami mobilnymi. Przebudowano wał Wisły (500 m) i drogę serwisową, uszczelniono podłoże oraz korpus wału. Wybudowano bramę przeciwpowodziową w kanale portowym. W kolejnym zadaniu zmodernizowano wały lewy (12,9 km) i prawy (14,4 km) rzeki Koprzywianki. Obiekty uszczelniono, wykonano nasypy, ułożono bentomaty, przebudowano przepusty i wykonano drogi technologiczne na koronie wału i częściowo na zawalu.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

Przepompownie pomogą przeciwdziałać powodzi

Zadanie piąte obejmowało budowę przepompowni w Szewcach na lewym brzegu Koprzywianki przy wale przeciwpowodziowym. Zmodernizowano system doprowadzenia i odprowadzenia wód z pompowni. Ostatnie zadanie to rozbudowa przepompowni wody w Zajeziorzu znajdującej się w sąsiedztwie prawego wału Koprzywianki. Przebudowano zbiornik retencyjno-wyrównawczy, unowocześniono kanał odpływowy z pompowni do rzeki.

Fot. Wody Polskie Fot. Wody Polskie

Inwestycja w liczbach:

  • 6 zadań z zakresu ochrony przed powodzią,
  • 20 tys. mieszkańców Sandomierza i okolic pod ochroną,
  • 30 km wałów przeciwpowodziowych,
  • 4 przepompownie w miejscowościach Koćmierzów, Nadbrzezie, Szewce i Zajeziorze,
  • 11 km2 terenów chronionych przed zalaniem.

Przeczytaj także: Klamka zapadła. Stopień wodny Siarzewo powstanie

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia