Rewitalizacja obejmie kanały Sztynorcki, Nidzki, Jegliński, Niegocin–Grajewko oraz Kisjano–Popówka. Przebudowa ich umocnień obejmie łącznie 6400 m. W miejscach, gdzie będzie to potrzebne, zwiększy się głębokość żeglowna. W ramach prac utrzymaniowych kanały zostaną oznakowane.

Prace poprawią bezpieczeństwo żeglugi i komfort użytkowników Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Zadanie o wartości 70 mln zł ma być zakończone do 2027 r. Wody Polskie współpracują ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Porozumienie w sprawie modernizacji kanałów podpisano 28 czerwca 2024 r.

Projekt „Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich” obejmuje przebudowę kanałów Sztynorckiego (łączącego jeziora Dargin i Sztynorckie) i Nidzkiego (między jeziorem Nidzkie a Guzianką Wielką) na długości ubezpieczeń brzegowych 950 m. Kanał Jegliński zostanie udrożniony, a jego brzegi będą odbudowane na odcinku 4400 m.

Kanał Niegocin-Grajewko po zakończeniu prac osiągnie długość w osi około 170 m, szerokość 15 m i głębokość 1,6 m (do niej będzie udrożniony). Umocnienia brzegu zaplanowano w formie ścianki szczelnej z oczepem żelbetowym. Zostaną także udrożnione wloty do kanału od strony jezior Niegocin i Grajewko. Przewidziano formowanie skarp i przełożenie infrastruktury (woda, kanalizacja, gaz, energia) kolidującej z trasą kanału. Prace zostaną przeprowadzone na długości 530 m.

Odbudowany będzie kanał Kisajno–Popówka: na odcinku 550 m wykonana będzie ścianka szczelna z oczepem. Roboty potrwają od 2024 do 2027 r.

Przeczytaj także: Stopień wodny Malczyce. Odra zostanie dokarmiona