We współpracy z Radą Hrabstwa Cork, Irish Water pracuje nad zakończeniem odprowadzania surowych ścieków bezpośrednio do Cork Lower Harbour. W zeszłym tygodniu Irish Water zakończyła instalację rur kanalizacyjnych w drugim, a jednocześnie ostatnim wywierconym pod ujściem rzeki Lee pomiędzy Cobh i Monkstown otworze. Długość każdego z przekroczeń wyniosła ponad 1 km.

Jak twierdzi Irish Water, realizacja tego zadania jest wyczynem przełomowym, ponieważ obejmuje wykonanie dwóch najdłuższych przekroczeń HDD w Irlandii. Dokonała tego firma O'Connor Utilities.

Déaglán Healy, kierownik projektu, zaznaczył, że zespół jest bardzo zadowolony z pomyślnego i bezpiecznego zakończenia prac wiertniczych i instalacyjnych w ramach kontraktu.

Nowe połączenie podziemnej sieci pozwoli na przesył surowych ścieków z Cobh do oczyszczalni, po zakończeniu realizacji całego projektu, co ma nastąpić w 2021 r. 

Pozostałe elementy projektu to:

  • budowa oczyszczalni ścieków,
  • budowa 15 przepompowni,
  • modernizacja czterech przepompowni,
  • budowa około 30 km nowych przewodów.

Przeczytaj także: HDD pomoże ukryć pod dnem morza kabel farmy wiatrowej