Partnerzy portalu

Stany Zjednoczone – wiązka 24 kabli zainstalowana metodą bezwykopową

Opublikowano: 12-01-2023 Źródło: trenchlesstechnology.com

Przewiert HDD, podczas którego zainstalowano jedną wiązkę rur osłonowych z polietylenu o dużej gęstości (SDR 11 HDPE) ze światłowodami wykonano na potrzeby centrum danych.


Instalacja wiązki 24 rur metodą HDD. Fot. Vision Directional Drilling Instalacja wiązki 24 rur metodą HDD. Fot. Vision Directional Drilling
  • Wiązkę 24 rur osłonowych HDPE zainstalowano na odcinku liczącym około 2 km
  • Przewierty HDD wykonywano etapami po 120–150 m
  • Łączna długość przewodów wynosiła 50 tys. m, całość ważyła 3 tony

Od wykopu otwartego do przewiertów HDD

Łączna długość 24 kabli o średnicy 10 cm każdy wyniosła 50 tys. m (pojedynczy miał długość ponad 2 tys. m). Zainstalowano je wykorzystując metodą bezwykopową HDD. Prace wykonywano w odcinkach 120–150 m, wiercenia prowadzono między włazami wzdłuż trasy liczącej ponad 2 km. Wykonawcą była firma Vision Directional Drilling z Burlington w Północnej Karolinie.

Klient potrzebował redundantnej ścieżki wokół istniejącego centrum danych dla kabla światłowodowego – wyjaśnił Mark Hall, prezes Vision Directional Drilling. Było wiele dróg, przepustów, strumieni, stromych zboczy, rowów, ogrodzeń ochronnych oraz istniejącej infrastruktury podziemnej. A przestrzeń do pracy była ograniczona – dodał.


Pierwotny projekt zakładał zastosowanie metody otwartego wykopu, ale zamawiający zmienił decyzję ze względny na znaczne oszczędności kosztów dzięki zastosowaniu HDD i redukcji wpływu na środowisko. Prace szły znacznie szybciej.

Przewierty HDD realizowane dwoma maszynami

Do wykonywanie przewiertów wykorzystano urządzenia Vermeer 80 × 100 oraz Ditch Witch JT60, jako oferujące odpowiednią siłę naciągu do instalacji rur rozwijanych z bębnów. Maszyn często używano jednocześnie. Mieliśmy jedno wiertło pracujące na jednym przewiercie, a następnie inną załogę, która zabierała drugie wiertło i przenosiła je do następnego przewiertu – powiedział Mark Hall.

Podczas kilku wierceń dochodziło do zmian wysokości gruntu od 21 do 45 m. Podczas przewiertów uwzględniano infrastrukturę podziemną dostosowując głębokość do warunków na podstawie uprzednich obliczeń. Napotykano różnorodny grunt, m.in. ciężką, pęczniejącą glinę, płynący piasek i skały.

Fot. Vision Directional Drilling Fot. Vision Directional Drilling

Sprawdziły się rury osłonowe HDPE. Żadna nie uległa uszkodzeniu podczas wciągania wiązki na kolejnych przewiertach. Metoda bezwykopowa zapobiegła uszkodzeniom podziemnych instalacji, co zdarza się w przypadku wykopów, dzięki odpowiednio zaplanowanym pracom zminimalizowano wpływ na środowisko.

Przewierty HDD sprawdzają się w trudnych terenach z gęstą infrastrukturą

Wyzwaniem dla wykonawcy było górzyste ukształtowanie terenu, liczne linie zasilania i przeciwpożarowe, a także kanały burzowe. Także ruch kołowy powodował, że metoda bezwykopowa była znacznie lepsza od wykopów.

Przed rozpoczęciem prac zaplanowano dokładnie przebiegi przewiertów i rozstawienie sprzętu. Mark Hall podkreślił, że współpraca z zamawiającym otwartym na sugestie dotyczące projektu była znakomita.

Do wiązki 24 rur osłonowych o średnicy ponad 70 cm przymocowano głowicę ciągnącą. Zastosowano rozwiertak (średnica przekraczała 90 cm). Kable ważyły łącznie niemal 3 tony, maksymalna siła uciągu maszyn wynosiła niemal 36,3 tys. kg (ale często nie przekraczała 8 tys. kg). W zależności od rodzajów gruntu wykorzystywano różnego rodzaju płuczki wiertnicze.

Podczas wciągania przewodu HDPE wywierane jest coraz większe osiowe obciążenie rozciągające. Dlatego dokładnie je kontrolowano, podczas projektowania wyliczano ciśnienia oporu podczas przewiertów. Nie doszło do rozciągania, przewody instalowano tak, by miały czas na regenerację. Zadanie wykonywano ostrożnie, by nie dopuścić do splątania rur w wiązce. Przed podjęciem robót szczegółowo sprawdzono wewnętrzne średnice każdej rury HDPE.

Przeczytaj także: Kanada: metody bezwykopowe na budowie 62-kilometrowego rurociągu

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia