Partnerzy portalu

Bezwykopowa budowa pod ujściem rzeki Tamar

Opublikowano: 24-01-2024 Źródło: TasWater

Dzięki wykorzystaniu technologii HDD firma TasWater buduje nowy rurociąg kanalizacyjny w celu poprawy przepustowości przesyłu ścieków i wód deszczowych w Launceston w Tasmanii. Nowy rurociąg będzie miał długość około 3 km i zostanie zainstalowany pomiędzy pompownią ścieków przy Margaret Street, a oczyszczalnią ścieków Ti Tree Bend w Invermay.


Bezwykopowa budowa rurociągu w Tasmanii. Fot. TasWater Bezwykopowa budowa rurociągu w Tasmanii. Fot. TasWater

Nowy rurociąg oraz podniesienie wydajności pomp przyniosą korzyści ekologiczne, gdyż w przypadku deszczy nawalnych inwestycje pomogą ograniczyć spuszczanie ścieków bezpośrednio do rzeki Tamar – większość z nich trafi bezpiecznie do oczyszczalni.

Największym wyzwaniem w przypadku tego rurociągu jest jego wielkość oraz stopień zagęszczenia zabudowań na obszarze pomiędzy pompownią a oczyszczalnią. Znalezienie odpowiedniej trasy przebiegu rurociągu było naprawdę trudne. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wybór technologii bezwykopowej HDD, która umożliwi nam poprowadzenie kanału pod ujściem rzeki Tamar – powiedział Andrew Truscott, dyrektor projektu.

Rurociąg pod rzeką będzie budowany na głębokości 40 m. TasWater, tasmańska spółka wodociągowa, zdecydowała się na zastosowanie horyzontalnych przewiertów kierunkowych (HDD), ponieważ najlepiej minimalizują one utrudnienia płynące z budowy dla mieszkańców i pozwalają także ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne.

Prościej, wygodniej, taniej i bardziej ekologicznie

Pracownicy TasWater na budowie rurociągu metodą HDD. Fot. TasWater Pracownicy TasWater na budowie rurociągu metodą HDD. Fot. TasWater

Rozważaliśmy możliwość wykonywania otwartych wykopów, ale na ruchliwych ulicach miast spowodowałoby to spore utrudnienia i korki, a my musielibyśmy wymyślić zastępczy sposób zarządzania ruchem. Metoda bezwykopowa była zatem idealnym rozwiązaniem, dzięki któremu zarówno nam jak i lokalnej społeczności udało się oszczędzić wiele problemów – stwierdził Truscot.

Na wybór technologii bezwykopowej HDD miał wpływ także aspekt ekonomiczny, kiedy inwestor zaczął dodawać te wszystkie koszty związane z wykonaniem wykopu otwartego, okazało się, że znacznie przekraczają założony budżet przedsięwzięcia. 

Bezwykopowa budowa rurociągu jest wspólnym projektem rządów Australii i Tasmanii, miasta Launceston i TasWater oraz częścią większej inwestycji o wartości 129,2 miliona dolarów. 

Obecnie spółka wodociągowa jest w trakcie modernizacji starej przepompowni oraz budowy rurociągu podzielonej na trzy etapy: dwa przejścia bezwykopowe pod odnogami rzeki Tamar, oraz łączącego je odcinka wykonanego w wykopie otwartym. Budowany jest także zbiornik o pojemności 10 mln litrów w stacji uzdatniania wody. Realizacja całego projektu w styczniu 2024 r. osiągnęła stopień zaawansowania 30%. TasWater planuje oddać inwestycję do użytku do końca 2025 r.

Przeczytaj także: Konferencja Bezwykopowa Budowa – brakujące ogniwo w kalendarzu wydarzeń inżynieryjnych

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!