W I etapie infrastruktura wodno-ściekowa zostanie zbudowana w ramach partnerstwa pomiędzy Unitywater a sześcioma prywatnymi firmami deweloperskimi.

Aby zminimalizować wpływ na środowisko i społeczność, w różnych lokalizacjach zostaną zastosowane horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD). Prace te stanowią część wartej 1,8 mld dol. inwestycji przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w infrastrukturę wodno-ściekową w ciągu najbliższych pięciu lat – powiedział Mike Basterfield, dyrektor wykonawczy Unitywater.

Przewierty HDD pozwalają realizować podziemne sieci wodociągowe i kanalizacyjne bez niszczenia infrastruktury na powierzchni. Instalacje ściekowe są niezbędne do ochrony zdrowia publicznego, umożliwienia wzrostu gospodarczego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska – dodał Mike Basterfield.

We współpracy z rządem i deweloperami podłączanie nowych sieci kanalizacyjnych do istniejących będzie realizowane sekwencyjnie. To pozwoli budować podstawowe elementy tak, by uzyskać maksymalną wydajność. 

W I etapie powstanie przepompownia ścieków o przepustowości około 195 l/s przy ciśnieniu 350 kPa, magistrala ściekowa o długości 4 km oraz siedem stacji odorowych. Dostęp do kanalizacji otrzyma 2500 domów. Po zakończeniu całej inwestycji do sieci będzie można przyłączyć 30 tys. domów. 

Przeczytaj także: Bezwykopowa budowa wodociągów w stanie Dakota Północna w USA