Tak samo jak stary kanał tak i studnie oraz pozostałe elementy sieci wymagają co pewien okres renowacji. Staje się ona coraz ważniejszym zadaniem osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z czasem w studniach dochodzi do uszkodzeń, najczęściej spotykane z nich to:
•    korozja siarczanowa
•    uszkodzenia stopni złazowych
•    nieszczelność przyłączy i elementów wzniosłych
•    pęknięcia i dziury
•    uszkodzenia spoczników i kinet


Studnie z takimi ubytkami nie mogą dalej prawidłowo spełniać swojej funkcji i wymagają renowacji.

Szybko i systemowo

W jaki sposób skutecznie i sprawnie odrestaurować studnię za pomocą systemu DURA.PORT, przedstawią eksperci z firmy Steinzeug- Keramo. Prezentacja tej ciekawej, bezwykopowej metody przeznaczonej do odnowy okrągłych studni DN 1000 odbędzie się podczas pokazów technologii na XX. jubileuszowej Konferencji INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA.


Szacuje się, że około milion użytkowanych w Polsce studni kanalizacyjnych wymaga renowacji. Z każdym dniem ta liczba rośnie. Chcąc sprostać potrzebie ich renowacji opracowaliśmy DURA.PORT, który przekonuje łatwym montażem oraz inteligentną konstrukcją elementów z możliwością dostosowania ich w każdej chwili do wymagań zastanych na miejscu – przekonują przedstawiciele producenta i dodają: dzięki temu systemowi renowacja jest możliwa do skończenia w jeden dzień.

Podczas pokazu zaprezentowane zostaną inteligentne rozwiązania modułowe, a także sposób ich implementacji w studni.

Prezentacja odbędzie się w środę, drugiego dnia konferencji (22.06.2022 r.), w godzinach popołudniowych. Aby wziąć w niej udział, podobnie jak w całym wydarzeniu, należy się ZAREJESTROWAĆ na stronie konferencji

Wymiana doświadczeń i pokazy technologii

Na uczestników tegorocznej, jubileuszowej XX. Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA czeka wiele branżowych atrakcji. Oprócz pokazów na żywo organizatorzy przewidzieli w programie warsztaty praktyczne, sesję techniczną, a także cztery panele dyskusyjne. Dwa z nich dotyczyć będą konkretnych zagadnień z obszarów bezwykopowej budowy oraz bezwykopowej renowacji. Dwa pozostałe zaplanowano w formie przekrojowych dyskusji na temat jakości w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od przygotowania przez projektowanie, realizację i odbiór projektu, jak również szans i zagrożeń dla branży wynikających ze zmieniającego się otoczenia ekonomicznego.

Konferencja będzie odbywać się w trybie hybrydowym: można w niej uczestniczyć osobiście w Tomaszowicach k. Krakowa, jak również wziąć udział online – poprzez platformę Akademia Inzynieria.


Przeczytaj także: HDD vs Direct Pipe vs Mikrotunelowanie - WARSZTATY PRAKTYCZNE