Wraz z upływem lat do nagrody nominowano coraz większe liczby projektów, produktów i firm. To spośród nich wybrano do tej pory ponad 80 laureatów w łącznie siedmiu kategoriach; ponadto przyznano także cztery TYTANY Specjalne

Od samego początku aż do teraz niezmiennie nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:
•    Projekt roku – nowa instalacja, 
•    Projekt roku – renowacja,
•    Produkt roku. 

Potem kategorie rozszerzono o Europejski projekt w technologiach bezwykopowych oraz Mały projekt bezwykopowy.

W procesie wyboru laureatów konkursu Wydawnictwo INŻYNIERIA niezmiennie wspiera grono branżowych ekspertów, którzy zasiadają w Jury przyznającym nagrody TYTAN.

Najpopularniejsze technologie bezwykopowe

Łącznie przyznano nagrody 81 laureatom, wśród których znalazły się przede wszystkim firmy wykonawcze i instytucje. Technologie bezwykopowe, które wykorzystywano do realizacji projektów, łączono w ramach różnych inwestycji na wiele sposobów, tak, aby jak najwydajniej wykonać powierzone zadanie. Można jednak ocenić, iż najpopularniejszą z nagradzanych w ciągu ostatnich niemal dwóch dekad metodą budowy sieci było HDD (ang. Horizontal Directional Drilling), użyte w ponad 20 przypadkach. Tuż za nim plasuje się mikrotunelowanie, wykorzystane do realizacji co najmniej 10 inwestycji. W przypadku projektów renowacyjnych, laureaci TYTANÓW najchętniej sięgali po CIPP (ang. Cured In Place Pipe), niemal 10 razy. Z pozostałych metod no-dig używanych do instalacji bądź renowacji, wymienić należy Direct Pipe, kraking, relining modułami GRP czy natryskiwanie polimocznikiem.

Tytanowy Laur Inwestora

Od 2009 r. przyznawana jest jeszcze jedna nagroda specjalna – Tytanowy Laur Inwestora, stanowiąca wyróżnienie dla inwestorów zwycięskich projektów w kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja.

Nominacje do TYTANÓW 2022

Projekt roku – nowa instalacja

BOR-WIERT Sp. z o.o. – za Wykonanie przepustu w technologii mikrotunelingu rurą GRP 2250 mm pod nasypem kolejowym w Białymstoku.

  • Długość przekroczenia - 115 m
  • Średnica rury GRP - DZ 2250 mm
  • Przeszkoda - tory kolejowe - 9 szt.

GGT Solutions – za wykonanie łącznie cztery długich przekroczeń w technologii Direct Pipe oraz 14 wierceń krótkich w technologiach mikrotunelowania i sterowanego przewiertu poziomego w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Goleniów - Ciecierzyce, związanej bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej. Najdłuższe z wierceń, pod Wartą o długości 1440 m realizowano w województwie wielkopolskim, w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Realizacja przekroczenia rzeki Warty była najdłuższym wykonanym na świecie przewiertem zrealizowanym w technologii Direct Pipe z instalacją stalowego rurociągu o średnicy 1016 mm.

ZRB Janicki – za wykonanie dziewięciu przekroczeń HDD w nurcie rzeki Odry o łącznej długości ponad 6000 m w celu zainstalowania rurociągu osłonowego dla kabla światłowodowego VTS. Wykonano  trzy przekroczenia ląd - woda (Landfall) oraz sześć przekroczeń woda - woda. Zespół firmy ZRB Janicki był odpowiedzialny za przebudowę: od koncepcji po uruchomienie nowego kabla. Wymagane było usunięcie go poza tor wodny w rejon skarpy na głębokość minimum 3 metrów. W celu zapewnienia stabilności skarpy podwodnej wyspy Dębina zastała wybrana technologia bezwykopowa horyzontalnego przewiertu sterowanego. Prace były prowadzone na lądzie, na wodzie i pod wodą, a inżynierowie firmy ZRB Janicki  byli odpowiedzialni za koordynację prac dwóch wiertnic, sześciu jednostek pływających oraz zespołu nurków.

Projekt roku – renowacja

Aarsleff – za realizację zadania „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”. Cała inwestycja składała się z dziewięciu etapów, a sama renowacja obejmowała: ponad 4200 m kanałów kanalizacji ogólnospławnej, 100 studni i komór kanalizacyjnych oraz blisko 200 przyłączy kanalizacyjnych. Na potrzeby realizacji zadania zastosowano renowację za pomocą rękawów CIPP. 

AKWA W. Biskup, M. Fryc Sp. j.  Zabrze – za renowację za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV. Na uwagę zasługuje m.in. nietypowy przekrój rękawa - średnica zastępcza min. DN1600 (maksymalna DN1730).  Wykonano około 192 mb w 4 instalacjach (51 m, 66 m, 23 m, 52 m). Zadanie realizowane było na pl. Piastów w Gliwicach.

Blejkan S.A. – za renowację kolektora Burakowskiego w Warszawie. Kolektor wybudowano metodą górniczą w latach 60. XX wieku odprowadza większość ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy. 
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC w formule "Wykonanie robót montażowych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Zamawiającego", tzw. czerwona książka w ramach Projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza V" w oparciu o Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020.

F.H.U. Instbud – za rekordową renowację bezwykopowa w Białymstoku – instalację wykładziny z włókna szklanego DN1800. Nigdy wcześniej w Polsce nie instalowano rękawa z włókna szklanego o tak dużej średnicy. W zasadzie można powiedzieć, że rekord w ramach opisywanego projektu był podwójny, ponieważ na jego potrzeby w Polsce został wyprodukowany rekordowy rękaw. W przypadku instalacji poza średnicą niebagatelna była też waga obu odcinków rękawa DN1800 – ten o długości 52 m ważył 13,5 tony, natomiast waga największego i najdłuższego odcinka (72 m) wyniosła aż 18,5 tony. Rozładowanie i wciągnięcie rękawa do kanału wymagało ogromnej sprawności operacyjnej, precyzji i uwagi nie tylko ze względu na ciężar, ale i gabaryty. 

Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

Brownline – za wykonanie przewiertu HDD w ramach budowy linii światłowodowej. Wiercono pod kanałem Thyborøn w północno-zachodniej Danii. Wykonano przewiert o długości 6000 stóp (1,8 km), na całej długości pracowano pod wodą. Był to element większego projektu, który polega na budowie łącza światłowodowego między Esbjerg w Danii a Kristiansandem w Norwegii. To jednocześnie najdłuższy przewiert poziomy, jaki wykonano w Skandynawii. Pracowano na zlecenie firmy Bohlen & Doyen.

GGT Solutions – za bezwykopowe przekroczenie rzeki Narew. W ramach budowy międzysystemowego gazociągu DN700 Polska - Litwa odcinek południowy, firma GGTS wykonała przewiert pod Narwią zrealizowany w technologii Direct Pipe głowicą AVNS600, ustanawiając światowy rekord instalacji rurociągu stalowego o średnicy DN700 w tej technologii. Długość przewiertu wynosiła 884,3m. Głowica wyposażona została w innowacyjny system odprowadzania zwiercanego urobku zaczerpnięty z technologii E-power pipe. Dzięki wprowadzeniu technologii możliwa będzie instalacja rurociągów DN700 w skomplikowanych warunkach gruntowych i pod znacznie mniejszym przykryciem pod przekraczanymi przeszkodami w porównaniu do standardowej metody HDD.

LMR Drilling UK Ltd. – za cztery przewierty HDD pod brytyjską częścią Morza Północnego. Każdy o długości 1400 m i minimalnej średnicy 300 mm. Przewierty były wykowane na potrzeby budowy dwóch farm wiatrowych, w ramach projektu „Dogger Bank Offshore Wind Farms A & B”. W przewiertach zainstalowano rury stalowe.

SANIMET Krzysztof Grzywacz – za mikrotunelowanie o długości 970 m rurami Amiblu GRP OD 1638 mm, w ramach kompleksowego zadania pn. "Przebudowa kolektora ściekowego przy ul. T. Narbuto i Saltoniskiu i oczyszczalni ścieków przy ul. Upes, miasto Wilno".Głębokość posadowienia wynosiła od 6 m do 13 m. Był to do tej pory największy tego typu projekt na Litwie. O wyborze technologii instalacyjnej zadecydowała głębokość posadowienia, a także bardzo trudne i zmienne warunki gruntowe, istniejąca infrastruktura podziemna oraz lokalizacja robót w terenie silnie zurbanizowanym. Projekt został wyróżniony nagrodą  Litewski Złoty Produkt Roku 2021 m.in. za to, że był to pierwszy na tak dużą skalę projekt, w którym zastosowano technologię mikrotunelowania, która umożliwiła wykonanie kanalizacji w gęsto zabudowanym terenie bez zakłócania życia miejskiego oraz transportu.

Produkt roku

HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. – za rurę żelbetowa do mikrotunelowana DA 3800 z okładziną PEHD grubości 4mm. Zastosowana została jako kanał retencyjny na Kolektorze Wiślanym - etap II. Długość całkowita kanału to 5145 mb. Wyprodukowano rury do wykonania mikrotunelingu po łuku o promieniu od 600m do 2000m oraz odcinkach prostych. Dopuszczalne ciśnienie kolektora wynosi 2,5 bar.

InLiner – za wykładzinę renowacyjną in_liner 2.1 DN150-2000. Wykładzina in_liner 2.1 z włókna szklanego ECR służy do bezwykopowej renowacji oraz uszczelniania przewodów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej o przekrojach kołowych (od DN150 do DN2000) lub niekołowych i obwodzie wewnętrznym do 6,2 m. Wykorzystuje się ją do renowacji przewodów kanalizacyjnych wykonanych m.in. z betonu, żelbetu, kamionki, cementu włóknistego, tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GFK), PVC-U, PE-HD, żeliwa, murowanego klinkieru. Grubość wykładziny sięga 20 mm, w zależności od średnicy wykładziny (dostępna jest większa grubość wykładziny na zamówienie indywidualne).

NODIGMARKET24 – za dalekosiężny przecisk sterowany, wykonywany w technologii bezpłuczkowej z zasilaczem akumulatorowym. Model UM-32S.

Robert Osikowicz Engineering – za analizę wykonalności projektów budowy podziemnych instalacji rurociągowych realizowanych metodą HDD.

Aby wziąć udział w uroczystej gali rozdania nagród TYTAN 2022, która odbędzie się drugiego dnia Konferencji INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA – w środę 22 czerwca o godzinie 20:00 należy się ZAREJESTROWAĆ na stronie wydarzenia.

Przeczytaj także: Jubileusz pioniera technologii bezwykopowych w Polsce