Konstrukcja urządzeń umożliwiała prace zarówno w trybie EPB jak i z wykorzystaniem płuczki wiertniczej. Długość sekcji wierconej wyniosła 1250 m. Po zakończeniu wiercenia i zabudowaniu osłonowych rur betonowych o średnicy 2400 mm głowice TBM zostały wyciągnięte przez szyb centralny. 48” rurociąg ciśnieniowy został zapuszczony to przygotowanego betonowego tunelu za pomocą innego urządzenia firmy Herrenknecht o nazwie Pipe Thruster. Rejestrowane siły wpychania stalowego rurociągu o łączne masie około 2000 T nie przekroczyły 800 kN. Projekt Godavari River Crossing ukończono przed nastaniem pory deszczowej, co było warunkiem powodzenia przedsięwzięcia.