Przedstawiciele firmy Herrenknecht już po raz drugi w warszawskim Hotelu Novotel Airport prezentowali zalety technologii mikrotunelowania. Technologia ta zapisała się już wieloma ciekawymi projektami w Polsce, co nie znaczy, że jest ona dobrze znana wszystkim inwestorom. Z pewnością Ci, którzy zdecydowali się dotychczas na zastosowanie mikrotunelowania, przy układaniu infrastruktury podziemnej są z tego zadowoleni i jeżeli zajdzie taka potrzeba nie zawahają się jej zastosować po raz kolejny. Niestety liczba miast, w których technologia mikrotunelowania została zastosowana nie przekracza dziesięciu i są to głównie duże aglomeracje. Dlatego też celem seminarium jest propagowanie technologii mikrotunelowania, z położeniem nacisku na objaśnienie zasady działania technologii i urządzeń, doboru technologii w projektach mikrotunelowych, objaśnienie działania precyzyjnych systemów sterowania głowicami oraz zestawienia parametrów technicznych.
W seminarium wzięli udział przedstawiciele biur projektowych, inwestorów oraz wykonawców zarówno tych, którzy już wykonują prace mikrotunelowe oraz tych, którzy zastanawiają się nad wzbogaceniem oferty swojej firmy poprzez wprowadzenie technologii mikrotunnelingu. Przebieg obrad świadczy o dużej potrzebie takich spotkań. Seminarium było nie tylko prowadzone w formie wykładów, lecz także w formie zapytań i dyskusji, co dowodzi zainteresowania ze strony uczestników. Wykładowcy, którymi byli Eric Adams i Dymitr Petrow-Ganew, starli się tak przekazać wszystkie informacje, aby były one łatwe do zrozumienia nie tylko dla specjalistów, lecz również dla głównych adresatów tego spotkania, jakimi byli projektanci i inwestorzy. Gratulujemy i czekamy na kolejną edycję.