Konsorcjum firm BLEJKAN S.A. (lider) oraz Terlan sp. z o.o. (partner) zostało wybrane na wykonawcę renowacji magistrali wodociągowej w Warszawie. Inwestycja obejmuje dwa odcinki sieci i jest realizowana w osobnych zadaniach. W obu przypadkach wykorzystana zostanie taka sama metoda prac.

Pierwsze zadanie dotyczy renowacji 912-metrowego odcinka sieci zlokalizowanego w ul. św. Boboli oraz Batorego. Odcinek ten rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Batorego i al. Niepodległości (asfalt), następnie kieruje się ul. Batorego środkiem ulicy, po 40 m skręca w park (Pola Mokotowskie). Dalej biegnie wzdłuż ul. Batorego i św. Boboli – tłumaczy Sebastian Marcinkowski, kierownik projektu, BLEJKAN S.A.

Średnica stalowego rurociągu, który poddany zostanie renowacji w tym przypadku, wynosi DN300. W celu realizacji zadania konieczne jest wykonanie zasilania tymczasowego o długości 79 m, a także 15 wykopów montażowych.

Przed przystąpieniem do renowacji magistrala oraz przewody odwadniające poddane zostaną dokładnemu czyszczeniu. Dopiero po wykonaniu tego etapu prac przeprowadzona zostanie cementyzacja. Będzie ona polegać na nałożeniu dwóch warstw cementu na ściany wodociągu. Grubość nominalna jednej warstwy wyniesie 5+2 mm.

Umowa podpisana między wykonawcą a zlecającym obejmuje również wykonanie prób ciśnieniowych oraz badania bakteriologicznego sieci. Termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na koniec września 2017 r. Powodem tej decyzji jest brak zgody Inżyniera Ruchu z Urzędu Miasta na wejście w ulicę. Roboty w ul. Batorego możemy wykonywać w lipcu i sierpniu. Wcześniej, bo na początku maja, będziemy chcieli wykonać odcinek położony w parku – wyjaśnia Sebastian Marcinkowski.

Taki sam zakres prac wykonany zostanie w ramach liczącej łącznie 976 m długości magistrali z żeliwa sferoidalnego, biegnącej w ul. Wolskiej, w pasie rozdziału w bliskim sąsiedztwie z torami tramwajowymi. I w tym przypadku do renowacji zastosowana będzie podwójna warstwa cementu – każda z nałożonych wewnątrz kanału warstw będzie miała nominalną grubość 5+2 mm. Na potrzeby inwestycji wykonane zostaną też dwa zasilania tymczasowe. Pierwsze o średnicy DN80 i długości 30 m. Średnica drugiego wyniesie natomiast DN40, a długość – 129 m.

Umowa ws. tego zadania została podpisana 21 listopada 2016 r. Czas przeznaczony na jego realizację to 20 tygodni od tej daty.