Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie czterech odcinków mikrotuneli o długościach 25 m, 103 m, 90 m i 103 m. Metodę mikrotunelowania wybrano ze względu na głębokość sieci kanalizacyjnej, ekonomiczność i bezpieczeństwo robót, a także brak zagrożeń dla środowiska.

Na głębokości 12 m zainstalowano w skale bazaltowej rury przeciskowe Hobas GRP o średnicy wewnętrznej 272 mm i zewnętrznej 376 mm. Ciśnienie w gruncie wahało się od 120 MPa do 240 MPa. Roboty wykonano w terminie, choć ze względu na siłę i opór penetracji doszło do spowolnienia wiercenia. Joe Pezzimenti, dyrektor spółki Pezzimenti Trenchless, wykonawcy zadania, stwierdził, że postęp od 4 do 8 m dziennie jest niższy od średniej dla tego rodzaju przedsięwzięć. W trakcie prac woda dwukrotnie zalała komorę startową z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych w lipcu i sierpniu 2022 r.

Firma może drążyć mikrotunele w bazalcie w zakresie średnic od 440 mm do 1850 mm. Dysponuje flotą sześciu ciężarówek z dźwigami i żurawiem gąsienicowym, które transportują sprzęt, umieszczają i wyciągają maszyny mTBM w komorach. Ze względu na długość i głębokość otworów wykorzystano siedem wozów asenizacyjnych próżniowych do wydajnego i skutecznego wydobycia urobku oraz załadunku go do ciężarówek.

Mikrotunelowanie wykonano na zlecenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Califam Constructions. Aktualnie Pezzimenti Trenchless realizuje III etap budowy kanalizacji obejmujący 500 m mikrotunelu. To zamówienie firm MFJ Constructions i Yarra Valley Water.

Przeczytaj także: Warszawa – za Rozalią ponad połowa drążenia. W tym pod metrem