Prace mają doprowadzić do usprawnienia usług w zakresie odprowadzania ścieków i dostaw wody pitnej dla rozwijającego się północno-zachodniego obszaru Sydney. Jednym z zadań jest budowa komory i sieci kanalizacyjnej dla oczyszczalni ścieków Riverstone.

Metoda mikrotunelowania zostanie wykorzystana do wykonania dwóch równoległych kanałów DN1200 o długości 270 m każdy i dwóch kolejnych liczących 45 m (DN1200 i DN500). 

Prace będą prowadzone w ramach inwestycji przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego Sydney Water. Generalnym wykonawcą jest firma Confluence Water. Przetarg na prace bezwykopowe wygrała spółka Rob Carr, specjalizująca się w budowie mikrotuneli. Zadanie ma zostać wykonane do końca 2024 r.

Zadanie to część dużego projektu Northwest Growth Area Package 4A. Obejmuje on m.in. budowę stacji pomp oraz dwóch odcinków kanalizacji o długościach 5,2 km i 2 km (w obu przypadkach średnica wyniesie 560 mm). Zostaną zastosowane rury polietylenowe. Te prace będą realizowane metodą wykopu otwartego. Wyjątkiem będzie przekroczenie Eastern Creek o długości 284 m przewiertem HDD.

Na obszarze robót do 2026 r. powstanie 33 tys. budynków mieszkalnych dla 250 tys. osób.

Przeczytaj także: USA. Bezwykopowa budowa kanalizacji w Houston