Kładka wg projektu Autorskiej Pracowni Projektowo-Plastycznej prof. Andrzeja Gettera znajduje się już w bardzo zaawansowanym stadium budowy. Wczoraj rozpoczął się etap stawiania tymczasowych podpór w nurcie Wisły. Podpory te są niezbędne do wykonania montażu kładki.

Jak wynika z rozmowy z kierownikiem budowy, Andrzejem Sochą z firmy INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o. (odpowiedzialnej za połowę prac związanych z budową obiektu), harmonogram działań na kolejne tygodnie przedstawia się następująco: do końca pierwszego tygodnia maja planowane jest zakończenie montażu kładki na brzegu Wisły oraz wykonanie wszelkich prac przy elementach, które będą niezbędne do jej obrotu (tj. budowa podpory obrotowej, podpory obrotowo-przesuwnej, toru najazdowego na barki itp.). Przez drugi i trzeci tydzień maja ma trwać obrót kładki. W ostatnim tygodniu przyszłego miesiąca zaplanowane jest sprężenie i scalenie obróconej kładki ze starterami wystającymi z przyczółków. Na przełomie czerwca i lipca przewiduje się regulację lin podtrzymujących pomosty, montaż wyposażania (poręcze ze stali nierdzewnej, nawierzchnia i gzymsy z drzewa egzotycznego azobe  - bardzo twardego, jednego z najtwardszych i najodporniejszych gatunków, o rzadko spotykanych parametrach fizycznych - oraz montaż oświetlenia). Ostatnie roboty polegać będą na dokończeniu prac konserwatorskich i kamieniarskich w rejonie przyczółków.