Kładka pieszo-rowerowa będzie miała długość przekraczającą 35 m i szerokość użytkową 4 m. Zaplanowano detale kolorystyczne w postaci barw marki miasta Floating Garden 2050. Projektowanie i uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień ma potrwać do końca czerwca.

W ramach zadania powstanie kładka pieszo-rowerowa z pochylniami i schodami. Chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie i przejścia dla pieszych będą przebudowane lub wybudowane tak, by przeprawę włączyć w istniejącą infrastrukturę. Przewidziano oświetlenie, kanalizację deszczową, przebudowę infrastruktury drogowej oraz sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej z obiektem, zagospodarowanie zieleni i montaż poidełka w pobliżu kładki.

Wartość zadania przekracza 7,65 mln zł. Nadzór nad inwestycją pełni spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Wykonawcą jest firma PORR.

Przeczytaj także: Warszawa – dwa tunele i wiadukt zastąpią przejazdy przez tory