W pierwszym spotkaniu poświęconemu projektowi przeprawy, podczas którego został ustalony harmonogram prac, wzięli udział: Ewa Sayor, dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA, Pedro Fernadez, prezes firmy Mota-Engil Polska, Tomasz Siwowski, inżynier kontraktu z ramienia pracowni Promost Consulting, która jest odpowiedzialna za nadzór nad inwestycją, Tomasz Purtak, kierownik projektu, naczelnik wydziału mostów w kieleckiego oddziału GDDKiA a także przedstawiciele Transprojektu Warszawa - projektanta most sandomierskiego. Konsultantami projektu będą profesorowie Politechniki Warszawskiej - Wojciech Radomski oraz Henryk Zobel.

Do maja 2009 r. ma powstać całościowy projekt mostu wykonany przez podwykonawcę inwestycji - firmę Transprojekt Warszawa. Wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Według zamierzeń budowa rozpocznie się w czerwcu przyszłego roku a zakończy w styczniu 2011 r.

Koszt budowy pięcioprzęsłowego mostu zlokalizowanego w ciągu DK77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl wyniesie 80,4 mln zł. Osiągnie długość blisko 460 m i szerokość 14 m, a umiejscowiony zostanie w pobliżu istniejącej przeprawy przez Wisłę. Pod względem architektonicznym oba mosty będą do siebie podobne.

W ramach tej inwestycji most zostanie włączony do istniejącego układu komunikacyjnego miasta, tzn. że zostanie zbudowana ulica dojazdowa do węzła Kraków. Węzeł ten będzie przebudowany po lewobrzeżnej stronie Wisły a most zostanie połączony z ul. Lwowską po stronie prawobrzeżnej.Na moście powstanie ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych.

Projekt i budowa mostu w Sandomierzu stanowi pierwszy etap zadania „Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu”.