Obiekty powstają w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Udzielona przez Queenslan Motorways koncesja jest ważna na 30 lat. Prace konstrukcyjne zostały zlecone we wrześniu 2006 firmom Leighton Construction oraz Abigroup (konsorcjum powołane przez Hochtief i Bilfinger Berger). Ukończenie projektu zaplanowano na trzeci kwartał 2011 roku.
Prace projektowe i nadzór nad budową mostu zlecono firmie AAS-Jakobsen.

Konstrukcja nowego mostu jest jednym z najważniejszych elementów projektu. Główne przęsło mostu leżące 65 m ponad rzeka ma długość 260m i zawiera po trzy pasy ruchu dla samochodów w każdą stronę, Nowy most będzie szerszy od starszej, równolegle przebiegające konstrukcji o 3m, umożliwiając tym samym poprowadzenie oddzielnych pasów dla pieszych i rowerzystów.

Sekcje mostu będą posadowione na 17 kolumnach o wysokości od 45 do 65m. Fundamenty mostu zawierają 24 wiercone pale o srednicy 1,8 m i głębokości do 55 m i wypełnione betonem. Prace fundamentowe wykonały firmy Franki oraz Keller. Obiekt jest jedną z największych betonowych konstrukcji tego typu na świecie.  Warość kontraktu na budowę mostu wynosi 350 mln AUD. Obiekt zostanie udostępniony do ruchu w końcu 2010 roku.

Planowana konsumpcja podstawowych materiałów konstrukcyjnych wyniesie: 150 tys. t, betonu i  11,6 tys. t stali. Most zotał zaprojektowany na około 300 lat eksploatacji.
 

  •