Trasa Uniwersytecka to nowe połączenie drogowe od ul. Powstańców Wielkopolskich do osiedla Wzgórze Wolności. Dzięki tej inwestycji poprawie ulegnie komunikacja w centrum miasta. Dwujezdniowa trasa o długości 1578 m to m.in. kilka obiektów mostowych (estakady, most podwieszony nad Brdą, dwa wiadukty oraz kładka widokowa). Ponadto w ramach prac zostaną m.in. przebudowane skrzyżowania, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, kładka widokowa oraz ekrany akustyczne.

Nietypowa konstrukcja mostu

Budowany w Bydgoszczy most przez Brdę ma dwa przenikające się pylony w kształcie podków. Ostatni element drugiego pylonu, ważący około 120 t, wzniesiono na wysokość 70 m nad ziemią i umieszczono na szczycie obiektu 18 marca br. Koszt inwestycji dofinansowywanej ze środków unijnych to ponad 207 mln zł. Planuje się, że trasa zostanie otwarta na koniec 2013 r.

Zobacz fotogalerię z budowy Trasy Uniwersyteckiej

Obejrzyj film przedstawiający nowy most nad Brdą