Jak poinformowali w środę przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, most przez Dunajec zaprojektowano jako konstrukcję łączącą dwie nowe idee, funkcjonujące od niedawna w budownictwie mostowym: zespolenie (czyli połączenie) konstrukcji beton sprężony - stal - beton sprężony oraz wyprowadzenie kabli sprężających powyżej poziomu pomostu (sprężenie dodane).

Dzięki wprowadzeniu w życie pierwszego pomysłu uzyskano ażurowe dźwigary o ciekawym wyglądzie. Realizacja drugiego pomysłu pozwoliła osiągnąć dużą rozpiętość przęsła przy niewielkiej wysokości ustroju nośnego. Najdłuższe przęsło nad nurtem rzeki ma 143 metry długości. Most tego rodzaju buduje się po raz pierwszy w Polsce, a niewiele podobnych powstało do tej pory na świecie. Największe doświadczenie w budowaniu podobnych konstrukcji mają Japończycy.

Most na Dunajcu budowany jest metodą nasuwania podłużnego. W środę ostatni - 13 segment ustroju nośnego został wypchnięty z wytwórni prefabrykatów zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki, a pierwszy segment wykonanyásiedemámiesięcy wcześniej spoczął na łożyskach przyczółka prawobrzeżnego.

Kolejnym etapem budowy będzie montaż pylonów i podwieszenie konstrukcji mostu na wantach (kablach sprężających). Następnie wykonane zostaną elementy wyposażenia mostu. Ostatnim etapem budowy będzie usunięcie podpór montażowych i wykonanie próbnego obciążenia.

Rozpoczęta pod koniec 2006 roku budowa obwodnicy Starego Sącza będzie kosztować ponad 57 mln zł. Oddanie trasy do użytku planowane jest w tym roku. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 36,5 mln zł, a pozostałą kwotę wykłada samorząd województwa małopolskiego.