"Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi" to projekt będący rezerwowym na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Tzw. preumowa, czyli umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego z listy indykatywnej, obliguje gminę do przygotowywania miesięcznych sprawozdań z przebiegu procesu przygotowania inwestycji. Dlatego CUPT będzie bezpośrednio monitorować postępy prac.

Jakkolwiek pre-mowa została podpisana, nie ma jeszcze gwarancji pozyskania funduszy na tę inwestycję. Kluczowe znaczenie przy dysponowaniu środkami pieniężnymi na budowę będzie mieć pozytywna ocena Komitetu Monitorującego.

Budowa mostu ma pochłonąć ok. 650 mln zł.