Najważniejsza toruńska inwestycja drogowa, czyli planowana budowa drugiego mostu drogowego przez Wisłę, który znajdzie się w ciągu drogi krajowej nr 1, ma szansę na zrealizowanie w ciągu trzech najbliższych lat. Będzie to możliwe dzięki decyzji Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o przeniesieniu budowy toruńskiego mostu z rezerwowej listy na listę podstawową Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa drugiego mostu w Toruniu jest aktualnie jednym z najbardziej zaawansowanych drogowych projektów znajdujących się na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskano już wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i uregulowano sprawy własnościowe gruntów pod budowę. W styczniu przyszłego roku ma być gotowa pełna dokumentacja wraz z kosztorysem budowy, a jeszcze w tym miesiącu władze miasta złożą wniosek o pozwolenie na budowę.

W ramach inwestycji ma powstać tzw. Trasa Wschodnia licząca około 4 km. Oprócz samej przeprawy przez Wisłę powstanie także dwujezdniowa droga, dysponująca dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wariant ten zakłada, że blisko połowa trasy będzie wiodła po obiektach mostowych (moście głównym i estakadach nad terenami po obu stronach rzeki). Cała Trasa Wschodnia zostanie skomunikowana z układem drogowym Torunia za pomocą węzłów Lubicka i Łódzka.